POHĽAD NA EMBRYOSKOP A JEHO BENEFIT PRE IVF

ČO JE EMBRYOSCOP ?

Embryoskop (EmbryoScopeTM) je jeden z najmodernejších typov časozberného inkubátora, ktorý slúži na kultiváciu a zároveň monitorovanie vývoja embryí, od oplodnenia až po prenos do maternice. V súčasnej dobe je významným pomocníkom pri riešení neplodnosti, ktorý používame aj v našom SPLNe.

Na obrazovke embryoskopu je vidieť misku s embryami jednej pacientky. Vďaka nepretržitému monitorovaniu je možné ich odlíšiť. Embryológ na základe kvality vývoja farebne označí sledované embryá. Zeleným je označené embryo najvhodnejšie na transfer – prenos do maternice matky. Modré embryá sú vhodné na zamrazenie a červené sú tie, ktoré sa nevyvíjajú resp. nie sú vhodné na transfér ani mrazenie. Zabudovaná kamera zaznamenáva priebeh delenia a vývoj každého jedného embrya. Vďaka tomuto záznamu presne vidieť, v akých časových intervaloch sa bunky embrya rozdelili.

Embryoscop je vstavaný troj-plynový inkubátor, ktorý zabezpečuje stabilnú a presnú koncentráciu používaných plynov. Využíva najmodernejšiu digitálnu techniku pri monitorovaní vývoja embryí a dokáže v laboratórnych podmienkach vytvoriť prirodzené prostredie blízke tomu, aké je v tele matky. Embryá nielenže monitoruje, ale zároveň minimalizuje manipuláciu s nimi. Na základe vyhodnotení a zberu údajov počas kultivácie dokáže embryológ vybrať najživotaschopnejšie embryá na prenos ako aj zmrazenie.

Cena tejto časozbernej kultivácie je v našom Sanatóriu pre liečbu neplodnosti 150€.
Viac informácií o cenách nájdete v našom cenníku.

Ďalšie články