MUDr. Igor Lazar, PhD.Medicínsky riaditeľ+
Ukončil štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Fakulte všeobecného lekárstva UK v Prahe v roku 1988.
MUDr. Michal Poláček, MBAOdborný garant+
Ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci v roku 1986. V roku 1989 atestoval v obore gynekológia a pôrodníctvo.
MUDr. Silvia Vernerová, PhD.Gynekológ+
V roku 2011 ukončila  štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo.
MUDr. Darina MišekováAnestéziológ+
Po ukončení štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach, pracovala ako sekundárny lekár OAIM v 1.súkromnej nemocnici Košice -
MVDr. Ladislav Lázár, PhD.Senior embryológ, vedúci embryologického laboratória+
Študoval na Univerzite veterinárskeho lekárstva, odbor všeobecné veterinárne lekárstvo, ktoré ukončil v roku 1978.
Mgr. Štefánia DzurillováVedúca zdravotná sestra+
V roku 1988 vyštudovala v nadstavbovom štúdiu ženskú sestru v Michalovciach a v roku 1998 ukočila štúdium diplomovanej pôrodnej asistentky.
Bc. Karolína LehotskáEmbryologický laborant+
Po ukončení štúdia na SZŠ v Košiciach v odbore zdravotnícky laborant pracovala od roku 1992 na LF UPJŠ v Košiciach.
Tatiana KmeťováLaborant/IVF koordinátor+
Štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach ukončila v roku 1989, v Bratislave absolvovala Postrgraduálne špecializačné štúdium.
Mgr. Katarína WillertKoordinátor/Fertility konzultant+
Štúdium na fakulte prírodných vied VŠPg v Nitre ukončila v roku 1995 v odbore biológia.
Dipl. sestra Michaela ŠoffováZdravotná sestra/koordinátor+
V júni 2016 ukončila vyššie odborné vzdelanie (VOV) odbor diplomovaná všeobecná sestra na SZŠ sv. Alžbety v Košiciach.
Jarmila OrosováSanitárka+
Od roku 2000 pracovala ako sanitárka v nemocnici L. Paustera v Košiciach, od 08/2016 pracuje v spoločnosti Sanatórium pre liečbu neplodnosti

Kontakt

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.