Aj keď počatie dieťaťa vyzerá ako najjednoduchšia vec na svete, nie je to stále tak. 2 až 10% párov nie je schopných počať dieťa prirodzeným spôsobom a ďalších 10 až 25% nie je schopných počať ďalšie dieťa. Človek je v porovnaní s inými živočíchmi subfertilný, čo znamená, že má prirodzene nižšiu schopnosť oplodnenia. Podstatnú väčšinu párov, ktoré majú ťažkosti s otehotnením nemožno označiť za sterilné. Preto by bolo vhodnejšie ako o neplodnosti hovoriť o zníženej plodnosti.

Aký je výskyt neplodnosti?

Pravdepodobnosť, že zdravá žena otehotnie počas jedného menštruačného cyklu je asi 25%, čo znamená, že z desiatich párov pokúšajúcich sa o oplodnenie v priebehu jedného roka uspeje približne deväť. Každý desiaty pár je tak nedobrovoľne bezdetný, čo v celosvetovom meradle predstavuje 60 – 80 miliónov párov.
Štatisticky sa udáva, že ženský a mužský faktor sa na neplodnosti páru podieľajú rovnakou mierou (približne 30% a 30 %), pričom aj v našej populácii začína prevažovať mužská neplodnosť. Asi v 30 % sú príčiny neplodnosti zistené u oboch partnerov a približne v 10 % sa presná príčina neplodnosti súčasnými diagnostickými postupmi nedá určiť. Ťažkosti s otehotnením sa týkajú  oboch partnerov a vyšetrovanie príčin a následná liečba je záležitosťou ako ženy, tak aj muža. Preto je podstatné, aby vyhľadali pomoc spoločne.

Definícia neplodnosti  podľa WHO hovorí, že za neplodný možno považovať pár, ktorý pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku nedospel k tehotenstvu v priebehu jedného roka. Ak sa Vám teda nedarí otehotnieť dlhšie ako jeden rok a máte pravidelný nechránený pohlavný styk, mali by ste vyhľadať lekára. V indikovaných  prípadoch už po 6 mesiacoch, a to ak:

 1. príčina sterility je vopred známa (genetická porucha u jedného z partnerov, nepriechodnosť vajíčkovodov atď.)
 2. vek ženy je vyšší ako 35 rokov
 3. má žena nepravidelný menštruačný cyklus
 4. je menštruačný cyklus kratší ako 21 dní alebo dlhší ako 90 dní
 5. ste prekonali zápaly pohlavných orgánov alebo chirurgické výkony v brušnej dutine
 6. dva a viac spontánnych potratov

Príčiny neplodnosti u žien

Poškodené alebo nepriechodné vajíčkovody bránia vajíčku a spermiám v stretnutí. Nepriechodnosť  je spôsobená zápalmi v dôsledku neliečenej infekcie pohlavných orgánov. V súčasnosti je rozšírenou príčinou chlamýdiová infekcia. Prenáša sa nechráneným pohlavných stykom a jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že často prebieha bez výrazných príznakov, takže žena nemusí spozorovať, že zápal prekonala.
Príčinou poškodenia vajíčkovodov môže byť endometrióza, alebo operačné výkony v brušnej dutine, následkom ktorých vzniknú zrasty.

Pre dozrievanie vajíčka, ovuláciu a otehotnenie je potrebná správna hladina a rovnováha určitých hormónov. Poruchy hormonálnych hladín spôsobujú, že nedochádza k ovulácii alebo žlté teliesko neprodukuje dostatočné množstvo hormónu progesterónu, ktorý je nevyhnutný pre udržanie gravidity. Hormonálnu rovnováhu narúša aj príliš vysoká alebo nízka hmotnosť ženy,  väčšie množstvo mužských pohlavných hormónov- androgénov, náhle zmeny hmotnosti, nadmerná fyzická námaha, poruchy funkcie štítnej žľazy, zvýšená tvorba prolaktínu, niektoré lieky a stres.

Asi u 5% neplodných žien sa diagnostikujú vrodené vývojové chyby pohlavných orgánov. Sú prítomné od narodenia a najčastejšie postihujú maternicu.

U niektorých žien reaguje imunitný systém tvorbou protilátok proti spermiám, vajíčku alebo embryu. Výsledkom je, že buď vôbec nedochádza k oplodneniu vajíčka, alebo sa embryo neuhniezdi v sliznici maternice, takže je  neschopné  ďalšieho vývinu.

Vekom, žiarením, cytostatikami, opakovanými operáciami vaječníkov môže dôjsť k ich vyčerpaniu, k tzv. zníženej ovariálnej rezerve.  To znamená, že vo vaječníkoch už nedozrievajú vajíčka.

Niektoré príčiny ženskej neplodnosti sú v spojení s iným ochorením, ako napríklad
ochorenia štítnej žľazy, podvýživa, nádorové ochorenia, alebo závažný nedostatok vitamínov.

Medzi závažné príčiny neplodnosti u žien patria aj poruchy genetickej výbavy, ktorá určuje normálny vývoj a funkciu ženských pohlavných orgánov.

 

Príčiny neplodnosti u mužov

Najčastejšou príčinou mužskej neplodnosti je nedostatočná tvorba normálnych pohyblivých spermií. Aby boli spermie schopné oplodnenia, musia vykazovať určité kvantitatívne a kvalitatívne parametre. Najdôležitejšie sú koncentrácia spermií v ejakuláte- čiže ich počet, pohyblivosť (motilita) a  ich tvar (morfológia). Ejakulát musí obsahovať určité množstvo spermií (minimálne 20 miliónov na mililiter ejakulátu), aby boli schopné oplodniť vajíčko. Nízka pohyblivosť môže aj pri ich normálnej koncentrácii znamenať neschopnosť spermií prejsť cez hlien krčka maternice na miesto spojenia s vajíčkom – do vajíčkovodu. Spermie, ktoré nemajú správny tvar nie sú schopné preniknúť do vajíčka. Môže byť postihnutý jeden alebo viaceré z týchto parametrov. Oplodňovacia schopnosť takýchto spermií závisí od stupňa postihnutia.

Tvorbu spermií (spermiogenézu) ovplyvňuje množstvo faktorov: hormonálne poruchy, stres, škodlivé vplyvy životného prostredia, infekcie pohlavných orgánov, vrodené vývojové chyby mužských pohlavných orgánov, ako  napríklad nezostúpené semenníky do mieška, alebo genetické príčiny. Správny priebeh spermiogenézy môže byť tiež narušený po úraze semenníkov, pri nádorovom ochorení, prekonaní mumpsu alebo ak je prítomná varikokéla.

Asi u 4% neplodných mužov je tvorba spermií zachovaná, ale spermie sa nedostanú do ejakulátu z dôvodu  nepriechodných semenovodných kanálikov. Je to podobná situácia ako poškodené vajíčkovody u ženy. Príčinou zablokovania semenovodných kanálikov môže byť zápal ako následok infekcie alebo úrazu, sterilizácia alebo genetická príčina.

Imunitný systém niektorých mužov vytvára protilátky proti spermiám, ktoré spôsobujú zníženie ich pohyblivosti alebo zhlukovanie.

Príčinou zníženej schopnosti oplodnenia môžu byť aj komplikácie spojené s inými ochoreniami, ako napríklad cukrovka, alkoholizmus, cirhóza pečene alebo ochorenia štítnej žľazy.

 

Nevysvetliteľná (idiopatická) neplodnosť

Približne u 5 až 10 % párov, ktoré vyhľadajú lekársku pomoc pre problémy s otehotnením sa súčasnými vyšetrovacími metódami príčina neplodnosti určiť nedá. Ich podiel však postupne so skvalitňovaním diagnostického procesu klesá. V takom prípade môžu mať ťažkosti s otehotnením aj psychickú povahu.

Psychologické aspekty neplodnosti

Pre väčšinu ľudí je dieťa prirodzeným vyjadrením ich vzťahu a jedným zo základných zmyslov života. Nenaplnená túžba po dieťati môže byť veľmi stresujúca a nekonečná doba čakania na otehotnenie vie byť bolestivou psychickou skúškou. Frustrácia, zmätok, strach, sebaobviňovanie, hnev a smútok pri opakujúcich sa márnych pokusoch jednak znamenajú výrazný stres,  a môžu ešte viac prehĺbiť existujúce problémy s otehotnením a tak vytvoriť začarovaný kruh neustáleho očakávania a vzrastajúcich obáv. Je známe, že samotné psychické faktory sú často jedinou príčinou neschopnosti otehotnieť.

Čím väčší psychický tlak žena prežíva, tým je väčšia pravdepodobnosť narušenia hormonálnej rovnováhy potrebnej na otehotnenie. Dôsledkom toho napríklad  nedochádza k ovulácii, alebo má žena nepravidelný menštruačný cyklus.

U mužov môže stres narušiť tvorbu spermií a negatívne ovplyvniť ich pohyblivosť, čím dochádza ku prechodnému zníženiu schopnosti oplodnenia.

Ako zmierniť stres?

Existuje niekoľko krokov, ktoré Vám môžu pomôcť stres zmierniť alebo odstrániť. Nasledujúce rady by Vám mohli pomôcť:

 • Zamýšľajte sa nad vecami, ktoré sú pre Vás v živote dôležité a ktoré Vás tešia.
 • Ak trpíte nadváhou, tak zhodenie niekoľkých kilogramov môže podstatne zvýšiť úspech liečby neplodnosti.
 • Konzumujte alkohol v obmedzenom množstve.
 • Ak fajčíte, je čas prestať. Minimálne aspoň podstatne obmedzte fajčenie.
 • Zamyslite sa nad tým, ktoré situácie Vás stresujú v práci, v rodine a čo sa s tým dá robiť.
 • Doprajte si dostatok spánku.
 • Z času na čas si oddýchnite, aj od vašej snahy mať za každú cenu dieťa.
 • Nemajte pohlavný styk iba podľa plánu, ale keď na to máte obaja chuť.
 • Buďte trpezliví.
 • Stále sa snažte akceptovať výsledky liečby, či už sú pozitívne alebo negatívne.

Ak podstupujete niektorú z metodík asistovanej reprodukcie, na mieste je ešte väčšia trpezlivosť a cielené vyhýbanie sa stresu. Samotné stanovenie príčiny neplodnosti je často stresujúce, zvýšené očakávania a obavy predstavujú ďalšiu psychickú záťaž. Ak žena neotehotnie po výkone asistovanej reprodukcie, znamená to veľakrát väčšie sklamanie ako pri neúspešných pokusoch prirodzenou cestou. Asistovaná reprodukcia je často vnímaná ako posledná možnosť pre neplodný pár a zlyhanie je potom chápané ako koniec nádejí na vlastné dieťa. Nie je to tak: jeden alebo dva neúspešné cykly najčastejšie ešte nič neznamenajú a pravdepodobnosť úspešnosti sa každým pokusom zvyšuje!

SPLN Vám ponúka možnosť poradiť sa s odborníčkou formou psychologických konzultácií, ktoré Vám radi sprostredkujeme!

 

Prečítajte si viac o diagnostike neplodnosti a možnostiach jej liečby.