Odber vajíčok ( punkcia oocytov)

Ide o výkon v krátkej celkovej anestézii, kedy sa špeciálnou punkčnou ihlou, zavedenou cez pošvovú stenu ku vaječníkom odsajú vajíčka. Celý proces je kontrolovaný ultrazvukom a trvá asi 10 minút. Pred samotným výkonom je pacientka stimulovaná hormónmi, ktoré regulujú rast folikulov. Takýmto spôsobom získame väčšie množstvo vajíčok, ktoré umožnia vývin viacerých embryí vhodných na následný embryotransfer. Pacientka je v priebehu anestézie a operačného výkonu monitorovaná anesteziológom, po operačnom výkone personálom sanatória. Sanatórium pacientka opúšťa približne po 3 hodinách v sprievode partnera.

Mimotelové oplodnenie

In vitro fertilizácia

Vykonáva sa v prípadoch nevysvetliteľnej neplodnosti, ak má žena poškodené vajíčkovody, alebo po opakovanom zlyhaní jednoduchších metód asistovanej reprodukcie. Vzorka ejakulátu sa získava od partnera v deň punkcie oocytov v špeciálnej odberovej miestnosti. Doporučuje sa sexuálna abstinencia 3-5 dní pred odberom. Po spracovaní ejakulátu a selekcie najkvalitnejších spermií sa vajíčka oplodnia v špecializovanom fertilizačnom médiu. K oplodneniu dochádza spontánne, princíp je podobný ako pri prirodzenom počatí. Po 16 – 20 hodinách posúdi embryológ úspešnosť fertilizácie. Embryá, ktoré takto vzniknú sa po niekoľkých dňoch kultivácie prenesú do dutiny maternice. V prípade, že má muž pochybnosti, či bude schopný odovzdať ejakulát v deň odberu vajíčok, má možnosť nechať si spermie vopred zamraziť, preferuje sa však použitie čerstvého ejakulátu.

Intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI)

ICSI je najpoužívanejšia mikromanipulačná technika pri liečbe neplodnosti. Je metódou prvej voľby oplodnenia vajíčka pri liečbe mužského faktoru neplodnosti, ale aj iných indikácií. Pri ICSI embryológ vyberá jedinú spermiu, ktorú nasaje do mikropipety a injikuje priamo do cytoplazmy vajíčka. Jediným možným kritériom výberu spermie pri ICSI je morfológia spermie a charakter jej pohybu.

Preselected ICSI (PICSI)

PICSI je metóda výberu ideálnej spermie pre mikroinjekciu na podobnom princípe ako sa to deje v ľudskom tele. Spermie sú aplikované na misku pokrytú vrstvou hyaluronanového hydrogélu. Je to biopolymér, ktorý sa vyskytuje v obale vajíčka. Zrelé, biochemicky kompetentné spermie sa viažu na hyaluronan a sú embryológom vybrané na ICSI. Výskum potvrdil, že spermie vybrané pomocou väzby na hyaluronanovú vrstvu sú zrelšie, vykazujú menej DNA zlomov a menej chromozomálnych aneuploidií.

Indikácie pre ICSI a PICSI

U mužov
• nízky počet spermií (oligospermia)
• nízke percento pohyblivých spermií (asthenospermia)
• vysoké percento spermií s abnormálnym tvarom (teratozoospermia)
• absencia spermií v ejakuláte (azoospermia)- je možné získať spermie z moču (pri retrográdnej ejakulácii) alebo chirurgicky zo semenníka
• prítomné protilátky proti spermiám
• došlo k zlyhaniu fertilizácie v predošlom cykle

U žien
• s nízkym počtom získaných vajíčok
• pri nízkej kvalite vajíčok
• s diagnostikovanou endometriózou
• vek nad 35 rokov