Intrauterinná inseminácia (IUI)

Patrí medzi jednoduché metódy asistovanej reprodukcie. Je jednou z metód asistovanej reprodukcie v širšom ponímaní, po ktorej očakávame zlepšenie podmienok pre oplodnenie v prirodzenom prostredí (v organizme ženy – in vivo). Základom metódy je prirodzená schopnosť spermií oplodniť vajíčko v pohlavnom trakte ženy. IUI je neefektívna v prípadoch výrazne zníženého množstva, pohyblivosti a kvality spermií a samozrejme sa nevykonáva u žien s obojstrannou nepriechodnosťou vajíčkovodov. Príprava inseminačnej dávky prebieha v embryologickom laboratóriu, kde sa zvýši koncentrácia spermií a počet pohyblivých spermií swim up metódou. Následne sa v predovulačnom čase inseminačná dávka zavádza špeciálnym katétrom do dutiny maternice. IUI patrí medzi jednoduché, bezbolestné ambulantné výkony bez potreby anestézie. Jej úspešnosť sa po stimulácii vaječníkov pohybuje medzi 10 – 15 % na cyklus.

V prípadoch, kedy nie je možné použiť spermie partnera, je možné použiť na IUI spermie anonymného darcu (IUI-D). Použitie čerstvých spermií darcu je zakázané. Všetky vzorky spermií musia byť zamrazené a uskladnené počas 6 mesiacov, darca sa opakovane testuje na prítomnosť infekčných ochorení, pohlavne prenosných ochorení, súčasťou vyšetrení je aj genetické vyšetrenie. Pred použitím spermií na insemináciu musia byť výsledky získané pri odbere a pol roka po zamrazení negatívne. Pre využitie darovaných buniek na insemináciu sa vyžaduje súhlas manželov/partnerov.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/