Intrauterinná inseminácia (IUI)

Patrí medzi jednoduché metódy asistovanej reprodukcie. Je jednou z metód asistovanej reprodukcie v širšom ponímaní, po ktorej očakávame zlepšenie podmienok pre oplodnenie v prirodzenom prostredí (v organizme ženy – in vivo). Základom metódy je prirodzená schopnosť spermií oplodniť vajíčko v pohlavnom trakte ženy. IUI je neefektívna v prípadoch výrazne zníženého množstva, pohyblivosti a kvality spermií a samozrejme sa nevykonáva u žien s obojstrannou nepriechodnosťou vajíčkovodov. Príprava inseminačnej dávky prebieha v embryologickom laboratóriu, kde sa zvýši koncentrácia spermií a počet pohyblivých spermií swim up metódou. Následne sa v predovulačnom čase inseminačná dávka zavádza špeciálnym katétrom do dutiny maternice. IUI patrí medzi jednoduché, bezbolestné ambulantné výkony bez potreby anestézie. Jej úspešnosť sa po stimulácii vaječníkov pohybuje medzi 10 – 15 % na cyklus.

V prípadoch, kedy nie je možné použiť spermie partnera, je možné použiť na IUI spermie anonymného darcu (IUI-D). Použitie čerstvých spermií darcu je zakázané. Všetky vzorky spermií musia byť zamrazené a uskladnené počas 6 mesiacov, darca sa opakovane testuje na prítomnosť infekčných ochorení, pohlavne prenosných ochorení, súčasťou vyšetrení je aj genetické vyšetrenie. Pred použitím spermií na insemináciu musia byť výsledky získané pri odbere a pol roka po zamrazení negatívne. Pre využitie darovaných buniek na insemináciu sa vyžaduje súhlas manželov/partnerov.

Kontakt

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.