Kultivácia embryí

Postup platí pre embryá oplodnené po odbere oocytov ako aj pre kultivovanie embryí po kryokonzervácii.

Cieľom kultivácie embryí v procese asistovanej reprodukcie je zabezpečiť čo najvernejšie podmienky pre vývoj embryí, podobné ako sú v tele matky. Používajú sa kultivačné médiá, ktorých zloženie zabezpečuje všetky metabolické nároky embrya a minimalizuje stres pre kultivované embryá v in vitro podmienkach.

Za účelom optimalizácie vývoja embrya sa minimalizuje kolísanie kultivačných podmienok t.j. pH, osmolarity a teploty.

Hodnotenie embryí

Morfologické hodnotenie spočíva vo vizuálnej kontrole vývoja embryí. Slúži na správny výber najlepšieho embrya na prenos. Pri morfologickom hodnotení sú embryá kvalifikované podľa:
• počtu buniek
• veľkosti, tvaru a symetrie blastomér
• rozsahu a lokalizácie fragmentácie
• kvality cytoplazmy, prípadnej granulácie, prítomnosti vakuol
• prítomnosti multinukleárnych buniek
• hrúbky zona pellucida

Hodnotenie je subjektívne a záleží na skúsenostiach embryológa. Začína od druhého dňa od oplodnenia oocytov a trvá až do transferu. Počas tohto obdobia embryológ na základe sledovania vybraných parametrov posudzuje vývinový potenciál jednotlivých embryí. Pri predĺženej kultivácii do štádia expandovanej blastocysty má embryológ embryo dlhšie pod dohľadom. Morfológia 5 dňového embrya má väčšiu výpovednú hodnotu o implantačnom potenciáli embrya. Selekcia najlepších embryí musí byť bezpečná, neinvazívna a ľahko vykonateľná.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/