Terapia PRP

Zdravé endometrium hrá  významnú úlohu v procese IVF a určuje jeho úspešnosť, ako aj šance na implantáciu embrya po prenose do maternice. Nedostatočná výška výstelky znižuje šancu na graviditu a tiež súvisí s vyšším rizikom potratu. 

Čo je to PRP (platelet-rich plasma)?

PRP je koncentrovaný krvný produkt, ktorý aktivuje prirodzené reparačné schopnosti ľudského tela, podporuje rast a regeneráciu tkanív. Novinkou v tejto metóde je kombinované použitie kyseliny hyalurónovej, ktorá významne zvyšuje jeho účinok. Aplikuje sa priamo do maternice pomocou katétra, pričom nie je potrebná anestézia.

Komu je PRP terapia určená?

Táto metóda je určená pacientkam po opakovaných potratoch, pri nedostatočnej reakcii endometria  na hormonálnu terapiu, pri nízkej sliznici, pred insemináciou, embryotransferom a kryoembryotransferom. Zároveň pomáha aj pri gynekologických ťažkostiach, ako sú časté zápaly spojené s výtokom, suchosťou pošvy, nepravidelným krvácaním, menopauzou a i.

Ako prebieha PRP terapia v SPLNe? 

Naša metodológia prípravy plazmy nevyžaduje kultiváciu či mrazenie, čím zjednodušujeme pacientke prístup k terapii. Médium sa aplikuje okamžite po odbere vlastnej krvi, nie je potrebné na podanie čakať, alebo návštevu opakovať.

Je PRP metóda bezpečná?

Vzorka PRP sa pripravuje z vlastnej krvi pacienta, je to  patentovaný,  uzavretý systém, preto je riziko infekcie, krížovej kontaminácie alebo imunogénnej reakcie zanedbateľné. Postup získavania plazmy ako aj samotná injekcia do dutiny maternice je veľmi jednoduchý a ľahko realizovateľný, bezbolestný zákrok, pri ktorom nie  nutná anestézia. Je cenovo ľahko dostupný, používa pacientovu vlastnú krv a všeobecne sa považuje za veľmi bezpečnú terapiu.