PRP Terapia

Zdravé endometrium hrá  významnú úlohu v procese IVF a určuje jeho úspešnosť, ako aj šance na implantáciu embrya po prenose do maternice. Nedostatočná výška výstelky znižuje šancu na graviditu a tiež súvisí s vyšším rizikom potratu. U pacientiek s predčasným ovariálnym zlyhaním môže táto inovatívna terapia pomôcť pri regenerácii tkaniva vaječníkov.

Čo je to PRP (platelet-rich plasma)?

PRP je koncentrovaná vlastná krvná plazma bohatá na krvné doštičky, pôsobením ktorých sa aktivujú prirodzené reparačné schopnosti ľudského tela. Trombocyty obsahujú celé spektrum rastových faktorov, ktoré podporujú rast a regeneráciu tkanív. Aplikuje sa dvojakým spôsobom:

  • do maternice obohatená kyselinou hyalurónovou (ktorá významne zvyšuje jej účinok) pomocou katétra, pričom nie je potrebná anestézia
  • v krátkej anestézii do vaječníkov, kde napomáha regenerácii tkaniva a obnove tvorby folikulov. Tiež hovoríme o „omladení ovárií“.

Komu je PRP terapia určená?

Táto metóda je určená pacientkam po opakovaných potratoch, pri nedostatočnej reakcii endometria na hormonálnu terapiu, pri nízkej sliznici, pred insemináciou, embryotransferom a kryoembryotransferom. PRP sa odporúča ďalej u pacientok so zníženou ovariálnou rezervou a nízkymi hladinami AMH (antimullerian hormón), ako aj pri predčasnom zlyhaní vaječníkov alebo u žien v perimenopauze. Zároveň ako prevencia pomáha aj pri gynekologických ťažkostiach, ako sú časté zápaly spojené s výtokom, suchosťou pošvy, nepravidelným krvácaním, menopauzou a i.

Intenzívnejší účinok terapie sa prejavil pri jej opakovaných podaniach. Bolo zistené že po aplikácii PRP sa lepšie vstrebávajú hormóny podávané pri stimulácii vaječníkov, alebo pri príprave na embryotransfer.

Ako prebieha PRP terapia v SPLNe? 

Naša metodológia prípravy plazmy nevyžaduje kultiváciu či mrazenie, čím zjednodušujeme pacientke prístup k terapii. Plazma sa aplikuje asi 15 minút po odbere vlastnej krvi, nie je potrebná dlhšia čakacia doba, alebo opakovaná návšteva pri jednorázovom podaní.

Je PRP metóda bezpečná?

Vzorka PRP sa pripravuje z vlastnej krvi pacienta, je to patentovaný, uzavretý systém, preto je riziko infekcie, krížovej kontaminácie alebo imunogénnej reakcie zanedbateľné.

Postup získavania plazmy ako aj samotná injekcia do dutiny maternice je jednoduchý a bezbolestný zákrok, pri ktorom nie nutná anestézia. V prípade injekcie do vaječníkov pracujeme v krátkodobej anestézii pod dohľadom špecialistu, po kontrole predoperačných vyšetrení. Zákrok je podobný odberu oocytov po stimulácii.

PRP je cenovo dostupná, používa pacientovu vlastnú krv a všeobecne sa považuje za veľmi bezpečnú terapiu.