Správny postup liečby sa určí v závislosti od výsledkov podrobnej anamnézy a diagnostiky páru. Úvodná konzultácia niekedy odhalí, že je pohlavný styk vykonávaný príliš zriedkavo, v zlom čase alebo krátku dobu. V týchto prípadoch stačí monitorovať cyklus a pohlavný styk správne načasovať.

Ak sa zistí nerovnováha hormonálnych hladín, ktorá bráni dozretiu vajíčka alebo ovulácii a nie je zrejmá iná príčina neplodnosti, liečba sa vykonáva podávaním vhodných liekov. Podobne niekedy postačuje liečba endometriózy, porúch funkcie štítnej žľazy alebo chronickej infekcie pohlavných orgánov.

V niektorých prípadoch sa vykonáva odstránenie zrastov v brušnej dutine operačným výkonom– laparoskopiou,  alebo spriechodnenie vajíčkovodov.

Asistovaná reprodukcia

Asistovaná reprodukcia predstavuje súbor postupov, ktorých cieľom je pomôcť prekonať prekážky, ktoré bránia prirodzenému oplodneniu a otehotneniu. V rámci nej existuje viacero rôznych metodík,  každá z nich je vhodná pri inej  príčine neplodnosti.

  • Vnútromaternicová inseminácia (IUI)

Spočíva v zavedení vyselektovaných najkvalitnejších spermií z ejakulátu partnera (AIH) alebo darcu (AID) katétrom priamo do maternice. K oplodneniu vajíčka tak dôjde v tele ženy, presnejšie vo vajíčkovodoch. Pred insemináciou sa zvyčajne prevedie mierna stimulácia vaječníkov pomocou hormonálnych injekcií.  Insemináciu možno vykonať aj v prirodzenom cykle bez hormonálnej stimulácie. Výkon je bezbolestný a po polhodinovom odpočinku odchádza žena domov.

  • In vitro fertilizácia (IVF)

Vykonáva sa najčastejšie vtedy, ak má žena poškodené vajíčkovody, v prípadoch nevysvetliteľnej neplodnosti, alebo po opakovanom zlyhaní jednoduchších metód asistovanej reprodukcie. V laboratórnych podmienkach sa k odobratým vajíčkam pridá frakcia najkvalitnejších spermií partnera alebo darcu. Embryá, ktoré takto vzniknú sa po niekoľkých dňoch kultivácie prenesú do dutiny maternice.

  • Intracytoplazmatická injekcia spermie do oocytu(ICSI).

Je to špeciálna metóda in vitro fertilizácie. Vykonáva sa  v prípadoch mužskej neplodnosti, ak sa v ejakuláte nachádza malý počet spermií s nedostatočnou pohyblivosťou.  Princíp tejto mikromanipulačnej techniky spočíva v tom, že do každého vajíčka sa pod mikroskopom špeciálnou tenkou ihlou zavedie jediná spermia. Ďalší proces oplodnenia a kultivácia embrya prebieha rovnako ako pri in vitro fertilizácii.

 

Ako prebieha IVF?

V spontánnom cykle dozrieva vo vaječníku spravidla jedno vajíčko. Ak žena podstupuje  IVF, v prípravnej fáze sa podrobí kontrolovanej hormonálnej  stimulácii ovárií. Výsledkom je, že vo vaječníku dozrie viac vajíčok.  Reakcia vaječníkov na  stimuláciu je individuálna, u niektorej ženy možno získať 20 a viac vajíčok, u inej len 2-3.

Vaječníky sa stimulujú pohlavnými hormónmi vo forme injekcií. V súčasnosti sa používajú vysoko čistené prípravky, ktoré možno podávať podkožne, najčastejšie do podbrušia. V závislosti od individuálnej reakcie vaječníkov na liečbu IVF špecialista upravuje dávkovanie hormónov a dĺžku ich podávania. Dĺžka podávania injekcií závisí od typu protokolu, zvyčajne trvá 8-10 dní.

Bežnou praxou u nás sú opakované kontrolné vyšetrenia počas stimulácie vaječníkov zahŕňajú, ktorými lekár sleduje rast a dozrievanie folikulov.  Na základe hormonálnych hladín a ultrazvukového vyšetrenia sa stanoví dátum odberu vajíčok. Keď sú dostatočne veľké minimálne 2 folikuly, aplikuje sa  hormón HCG, ktorý zabezpečí záverečné dozretie vajíčok. Pred odberom je nutné  absolvovať  predoperačné vyšetrenia.

Vajíčka sa odoberajú približne 36 hodín po injekcii HCG. Odber sa robí pod ultrazvukovou kontrolou, cez stenu pošvy sa napichávajú jednotlivé folikuly a ich obsah spolu s vajíčkom sa odsaje. Výkon sa robí v celkovej krátkodobej  anestézii. Partner je k dispozícii v čase odberu vajíčok, aby odovzdal vzorku spermií. Za účelom získania najlepšej kvality spermií je dôležité dodržať  3-5 dňovú sexuálnu abstinenciu!

Zrelé vajíčka sa v laboratóriu pripravia, oplodnia in vitro fertilizáciou alebo pomocou intracytoplazmatickej injekcie spermie do oocytu a kultivujú sa niekoľko dní až do prenosu do maternice.

Prenos embrya do dutiny maternice (embryotransfer)  sa vykonáva pomocou tenkého katétra a je bezbolestný. Po krátkom odpočinku môže pacientka v sprievode partnera ísť domov. Po prenose embryí sa užívajú lieky podľa rady lekára.

Počet prenášaných embryí závisí od viacerých faktorov: kvalita embryí, vek ženy, kvalita sliznice maternice. Spravidla sa prenáša 1 až 2 embryá. Zvyšné embryá sa zmrazia a predstavujú  rezervu pre prípadný  ďalší embryotransfer.

O 12-14 dní po prenose embrya sa vyšetria hladiny HCG v krvi. Na základe týchto údajov lekár zistí, či došlo ku gravidite. Ak sa dostaví menštruácia, pokus nebol úspešný.  V oboch prípadoch je potrebné informovať lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

 

Niektoré špeciálne postupy asistovanej reprodukcie

Predĺžená kultivácia embryí je proces,  pri ktorom sa embryá vyvíjajú v laboratórnych podmienkach 5 dní do štádia  tzv. expandovanej blastocysty, na rozdiel od bežných troch kultivačných dní. Embryológ ich má pomocou embryoskopu dlhšie pod dohľadom.  Morfológia 5 dňového embrya má väčšiu výpovednú hodnotu o jeho kvalite, čím sa zabezpečí  ich lepšia  selekcia a vyššia šanca na uhniezdenie v maternici.

Princíp techniky  asistovaného  hatchingu spočíva v šetrnom narušení ochranného obalu embrya (mechanicky  alebo laserom) tesne pred prenosom embrya, čo uľahčí uhniezdenie embrya v sliznici maternice.

Do maternice sa prenáša obyčajne 1 až 2 embryá. Ostatné kvalitné embryá sa zmrazia tzv. vitrifikáciou a uchovávajú sa v tekutom dusíku pri teplote -196 ºC v špeciálnych nádobách. Takto môžu byť uskladnené aj niekoľko rokov,  bez následkov na ich ďalší vývoj.

Mikrochirurgický odber spermií je indikovaný u mužov, u ktorých sa v ejakuláte  nenachádzajú  spermie. Príčinou môže byť nepriechodnosť semenovodných kanálikov alebo  narušená tvorba spermií. V týchto prípadoch sa môžeme pokúsiť získať životaschopné spermie priamo z nadsemenníka alebo zo semenníka. Ak sa podarí spermie získať,  možno ich použiť na oplodnenie vajíčok najčastejšie pomocou metódy ICSI. Odber spermií z nadsemenníka alebo zo semenníka je malý chirurgický výkon, ktorý sa robí v celkovej anestézii a spravidla je spojený s 1-2 dňovým pobytom v nemocnici.

Darovanie pohlavných buniek

Prijať darované spermie je šancou na úspech pri závažnom zhoršení parametrov spermiogramu partnera v    porovnaní s normami WHO,  pri neprítomnosti spermií v ejakuláte,  pri zlyhaní metód asistovanej reprodukcie, alebo ak je muž nositeľom genetického ochorenia, ktoré by mohol preniesť na dieťa. Darované spermie sa podľa potreby môžu použiť pre vnútromaternicovú insemináciu (AID), in vitro fertilizáciu (IVF) alebo intracytoplazmatickú injekciu spermie do oocytu (ICSI). Darcovia spermií musia byť vyšetrení na genetické a pohlavne prenosné ochorenia. Darovanie je anonymné, vhodný darca je vybratý zo spermiobanky na základe dotazníka so zameraním na vzhľad, krvnú skupinu a .želanie páru.

Darcovstvo vajíčok je metóda asistovanej reprodukcie, ktorá pomáha ženám,  u ktorých sa  z rôznych príčin nevyvíjajú  vlastné vajíčka (predčasné zlyhanie vaječníkov, po liečbe nádorového ochorenia, geneticky podmienená nefunkčnosť vaječníkov). Tiež je vhodná pre ženy s genetickým ochorením, ktoré by mohli preniesť na dieťa.  Darkyňa  musí  spĺňať  prísne  požiadavky, ako sú vek, vzdelanie a zdravotný stav a absolvovať vyšetrenia na genetické a pohlavne prenosné ochorenia.

Zatiaľ čo darkyňa podstupuje program stimulácie vaječníkov a odber vajíčok, príjemkyňa  sa pripravuje na prenos embrya  pomocou hormónov.  Tie pripravia sliznicu maternice tak, aby sa v nej  embryo mohlo uhniezdiť. Odobraté vajíčka darkyne sú oplodnené spermiami partnera príjemkyne. Po selekcii  embryí sa 1-2 prenáša  do pripravenej maternice príjemkyne. Ostatné kvalitné embryá sa zmrazia.

[sg_popup id=“584617″ insidePopup=“on“]„Chcem sa stať darkyňou“[/sg_popup]

Viac  sa dočítate na naše služby – darcovský program