Najvhodnejší spôsob liečby sa určí v závislosti od zistenej príčiny. Neplodnosť sa lieči pomocou liekov, chirurgického výkonu alebo niektorou z metód asistovanej reprodukcie.

Načasovanie pohlavného styku

Niekedy úvodný pohovor odhalí, že je pohlavný styk vykonávaný príliš zriedkavo, v zlom čase alebo krátku dobu. V týchto prípadoch stačí monitorovať cyklus a pohlavný styk správne načasovať.

Liečba pomocou liekov

Ak sa zistí nerovnováha hormonálnych hladín, ktorá bráni dozretiu vajíčka alebo uvoľneniu zrelého vajíčka z folikulu (ovulácii) a nie je zrejmá iná príčina neplodnosti, liečba sa vykonáva podávaním vhodných liekov. Podobne niekedy postačuje liečba endometriózy, porúch funkcie štítnej žľazy alebo chronickej infekcie pohlavných orgánov.

Liečba pomocou chirurgického výkonu

V niektorých prípadoch sa vykonáva odstránenie zrastov v brušnej dutine operačným výkonom (laparoskopiou), alebo spriechodnenie vajíčkovodov, od ktorého sa ale vzhľadom na malú úspešnosť v poslednej dobe upúšťa.

Asistovaná reprodukcia

Asistovaná reprodukcia predstavuje súbor postupov, ktorých cieľom je pomôcť prekonať prekážky, ktoré bránia prirodzenému oplodneniu a otehotneniu. V rámci asistovanej reprodukcie existuje viacero rôznych metodík; každá z nich je vhodná pri inom faktore neplodnosti.

  • Intrauterinná inseminácia (IUI – vnútromaternicová inseminácia).

    Spočíva v podaní vyselektovaných najkvalitnejších spermií z ejakulátu partnera (AIH – artificial insemination by husband) alebo darcu (AID – artificial insemination by donor) tenkou trubičkou (katétrom) priamo do maternice. K oplodneniu vajíčka tak dôjde v tele ženy (vo vajíčkovode), preto musí mať vajíčkovody priechodné. Pred insemináciou sa zvyčajne prevedie mierna stimulácia vaječníkov pomocou hormonálnych injekcií, ktoré spôsobia dozretie a uvoľnenie minimálne jedného a maximálne troch vajíčok. Intrauterinnú insemináciu možno vykonať aj v prirodzenom cykle bez hormonálnej stimulácie, ale vtedy je úspešnosť nižšia. Výkon je bezbolestný a po polhodinovom odpočinku odchádza žena domov.

Pri ďalších dvoch technikách asistovanej reprodukcie dochádza k oplodneniu vajíčka mimo tela ženy. Tiež hormonálna stimulácia je cielená na dozretie väčšieho počtu vajíčok ako pri intrauterinnej inseminácii.

  • In vitro fertilizácia (IVF – oplodnenie „v skúmavke“; mimotelové oplodnenie).

    Vykonáva sa najčastejšie vtedy, ak má žena poškodené vajíčkovody, tiež v prípadoch nevysvetliteľnej neplodnosti, alebo po opakovanom zlyhaní jednoduchších metód liečby neplodnosti. K odobratým vajíčkam v kultivačnom roztoku sa pridá frakcia najkvalitnejších spermií z ejakulátu. Embryá, ktoré takto vzniknú sa po niekoľkých dňoch kultivácie prenesú do dutiny maternice.

  • Intracytoplazmatická injekcia spermie do oocytu (ICSI).

    Intracytoplazmatická injekcia spermie do oocytu je špeciálna metóda in vitro fertilizácie. Vykonáva sa najmä najmä v prípadoch ťažkej mužskej neplodnosti, ak sa v ejakuláte nachádza veľmi malý počet spermií s nedostatočnou pohyblivosťou, kedy tieto nie sú schopné oplodniť vajíčko klasickou in vitro fertilizáciou. Princíp tejto mikromanipulačnej techniky spočíva v tom, že do každého vajíčka sa pod mikroskopom veľmi tenkou ihlou zavedie jediná spermia. Ďalší proces oplodnenia a vývoj embrya prebieha rovnako ako pri in vitro fertilizácii.

V spontánnom cykle dozrieva vo vaječníku spravidla jedno vajíčko. Ak má žena podstúpiť mimotelové oplodnenie, v prípravnej fáze sa podrobí tzv. kontrolovanej ovariálnej hyperstimulácii, ktorá spôsobí, že vo vaječníku dozrie viac vajíčok. Čím viac vajíčok dozrie, tým viac kvalitných embryí možno získať a tak zvýšiť šancu na otehotnenie. Reakcia vaječníkov na hormonálnu stimuláciu je individuálna, u niektorej ženy možno získať 20 a viac vajíčok, u inej len 2-3.

Vaječníky sa stimulujú pohlavnými hormónmi vo forme injekcií. Existuje viacero prípravkov, ktoré obsahujú folikulostimulačný (FSH) a niektoré aj luteinizačný (LH) hormón. V súčasnosti sa používajú vysoko čistené prípravky, ktoré možno podávať podkožne, do podbrušia, do stehna alebo ramena. V závislosti od individuálnej reakcie vaječníkov na liečbu sa upravuje dávkovanie hormónov a dĺžka ich podávania. Dĺžka podávania liekov na stimuláciu vaječníkov závisí od typu protokolu, zvyčajne trvá 2 až 4 týždne.

Opakované kontrolné vyšetrenia počas stimulácie vaječníkov zahŕňajú odbery krvi a ultrazvukové vyšetrenia, ktorými sa sleduje rast a dozrievanie folikulov a vajíčok. Na základe hormonálnych hladín a ultrazvukového vyšetrenia sa stanoví dátum odberu vajíčok.

V čase, kedy sú dostatočne veľké minimálne 2 folikuly sa podá choriogonadotropný hormón (HCG), ktorý zabezpečí záverečné dozretie vajíčok vo folikuloch.

Odber vajíčok

Vajíčka sa odoberajú približne 36 hodín po injekcii HCG. Odber sa robí pod ultrazvukovou kontrolou, cez stenu pošvy sa napichávajú jednotlivé folikuly a ich obsah spolu s vajíčkom sa odsaje. Výkon sa robí v celkovej anestézii.

V deň odberu vajíčok prídete nalačno (od polnoci predchádzajúceho dňa nebudete nič jesť ani piť), donesiete si osobné veci na prezlečenie a výsledky interného a anesteziologického vyšetrenia. Partner je k dispozícii v ten deň v čase odberu vajíčok, aby odovzdal vzorku spermií. Za účelom získania najlepšej kvality spermií je žiadúce zdržať sa pred odberom ejakulácie 3-5 dní!

Samotný odber vajíčok je nebolestivý; robí sa v krátkodobej celkovej anestézii, pod ultrazvukovou kontrolou cez stenu pošvy. Po výkone budete ležať 3-4 hodiny. Ak všetko prebehne bez komplikácii, o niekoľko hodín po odbere pôjdete domov.

Zrelé vajíčka sa v laboratóriu pripravia, oplodnia in vitro fertilizáciou alebo pomocou intracytoplazmatickej injekcie spermie do oocytu a kultivujú sa niekoľko dní až do prenosu do maternice.

Prenos embryí (embryotransfer)

Výkon spočíva vo vložení embryí tenkou rúrkou (katétrom) do dutiny maternice a je bezbolestný. Po krátkom odpočinku môžete ísť domov. Po prenose embryí budete užívať lieky podľa rady lekára a o 12 až 14 dní prídete na vyšetrenie krvi, ktoré ukáže, či ste alebo nie ste tehotná.

Počet prenášaných embryí závisí od viacerých faktorov: kvalita embryí, vek ženy, kvalita endometria (sliznice maternice). Spravidla sa prenáša 1 až 3 embryá. Zvyšné embryá sa zmrazia a predstavujú ďalšiu šancu na otehotnenie, ak žena neotehotnie po prenose čerstvých embryí.

Obdobie po prenose embryí

Po prenose embryí je potrebné vytvoriť v maternici čo najlepšie prostredie pre uhniezdenie embrya. Pre toto obdobie je veľmi dôležité pôsobenie hormónu progesterónu. Keďže vo vaječníkoch po odbere vajíčok sa ho väčšinou tvorí nedostatočné množstvo, je potrebné, aby žena užívala lieky, ktoré obsahujú progesterón.

Teraz nastupuje obdobie očakávania, počas ktorého sa mieša nádej na pozitívny výsledok s obavami, že celé snaženie bolo zbytočné. Aj keď to je ťažké, je dôležité, aby žena ostala pokojná a pokračovala vo svojom zvyčajnom spôsobe života. Je žiadúce vyhýbať sa nadmernej fyzickej aktivite, horúcim kúpeľom a opaľovaniu sa. Kľud na lôžku nie je potrebný.

O 12 až 14 dní po prenose embrya, ak sa nedostaví menštruácia, sa na základe vyšetrenia hladiny choriogonadotropného hormónu (HCG) v krvi zistí, či došlo k otehotneniu alebo nie. Ak príde menštruácia skôr, znamená to, že pokus nebol úspešný a je vhodné telefonicky informovať lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

Niektoré špeciálne postupy asistovanej reprodukcie

Predĺžená kultivácia embryí

Spočíva v mimotelovom vývoji embryí dlhšom ako tri dni a prenose embryí zvyčajne na piaty deň od oplodnenia. Výhoda predĺženej kultivácie je vo výbere najkvalitnejších embryí na prenos do maternice a zvýšení pravdepodobnosti ich uhniezdenia v sliznici maternice. O vhodnosti predĺženej kultivácie rozhodne na základe mnohých faktorov embryológ.

Asistovaný hatching

Princíp tejto techniky spočíva v šetrnom narušení ochranného obalu embrya (mechanicky, chemicky alebo laserom) tesne pred prenosom embryí do maternice, ktoré uľahčí uhniezdenie embrya v sliznici maternice. Metóda sa prevádza v prípade opakovaného nedosiahnutia gravidity po prenose embryí alebo u pacientiek nad 35 rokov.

Zmrazovanie embryí (kryokonzervácia)

Do maternice sa prenášajú obyčajne 1 až 3 najkvalitnejšie embryá. Ostatné kvalitné embryá sa zmrazia pomocou špeciálneho prístroja a uchovávajú sa v tekutom dusíku pri teplote -196 ºC. Takto môžu byť uskladnené aj niekoľko rokov, bez následkov na ich ďalší vývoj.

Mikrochirurgický odber spermií

Mikrochirurgický odber spermií sa robí u mužov, u ktorých sa v ejakuláte nenachádzajú žiadne spermie. Príčinou môže byť uzáver semenovodných kanálikov spôsobený infekciou, geneticky, alebo sterilizáciou (vazektómiou), resp. narušená tvorba spermií.

V týchto prípadoch sa môžeme pokúsiť získať životaschopné spermie priamo z nadsemenníka (MESA – mikrochirurgická aspirácia epididimálnych spermií) alebo zo semenníka (TESE – extrakcia testikulárnych spermií). Ak sa podarí spermie získať, tak tieto možno použiť na oplodnenie vajíčok najčastejšie pomocou intracytoplazmatickej injekcie spermie do oocytu.

Odber spermií z nadsemenníka alebo zo semenníka je malý chirurgický výkon, ktorý sa robí v celkovej anestézii a spravidla je spojený s 1-2 dňovým pobytom v nemocnici.

Darcovstvo pohlavných buniek

Darovanie spermií

Používa sa v prípadoch veľmi ťažkých porúch spermiogramu partnera, pri neprítomnosti žiadnych spermií v ejakuláte, pri zlyhaní metód asistovanej reprodukcie, alebo ak je muž nositeľ genetického ochorenia, ktoré by mohol preniesť na dieťa.

Program darcovstva spermií zjednodušuje skutočnosť, že spermie sa relatívne jednoducho zmrazujú a po rozmrazení majú dobrú prežívateľnosť. Darované spermie sa podľa potreby môžu použiť pre vnútromaternicovú insemináciu (AID), in vitro fertilizáciu (IVF) alebo intracytoplazmatickú injekciu spermie do oocytu (ICSI).

Darcovia spermií musia byť vyšetrení na genetické a pohlavne prenosné ochorenia. Darovanie spermií je anonymné, vhodný darca je vybratý zo spermiobanky na základe dotazníka so zameraním na vzhľad, krvnú skupinu a želanie páru.

Darovanie vajíčka

Darcovstvo vajíčka je metóda asistovanej reprodukcie pre ženy u ktorých sa nevyvíjajú vlastné vajíčka (predčasné zlyhanie vaječníkov, po liečbe nádorového ochorenia, geneticky podmienená nefunkčnosť vaječníkov). Tiež je vhodná pre ženy s genetickým ochorením, ktoré by mohli preniesť na dieťa.

Program darcovstva vajíčok je podstatne zložitejší ako pri spermiách, keďže darkyňa pred odberom vajíčok podstupuje rovnakú hormonálnu liečbu ako žena podstupujúca mimotelové oplodnenie (IVF). V súčasnosti nie je zatiaľ možné dostatočne úspešne zmrazovať neoplodnené vajíčka. Preto musí byť zosynchronizovaný odber vajíčok u darkyne s cyklom príjemkyne. Darkyňa musí tiež podstúpiť vyšetrenia na genetické a pohlavne prenosné ochorenia. Zatiaľ čo darkyňa podstupuje program stimulácie vaječníkov a odber vajíčok, musí byť príjemkyňa pripravená na tehotenstvo, tiež pomocou hormónov, estrogénu a progesterónu. Tie pripravia sliznicu maternice tak, aby sa v nej embryo mohlo uhniezdiť. Odobraté vajíčka darkyne sú oplodnené spermiami partnera príjemkyne a 1 až 3 najkvalitnejšie embryá sa prenášajú do pripravenej maternice príjemkyne. Ostatné kvalitné embryá sa zmrazia.

„Chcem sa stať darkyňou“

Riziká pri asistovanej reprodukcii

Neúspešný cyklus asistovanej reprodukcie

Keďže žiadna z metodík asistovanej reprodukcie neponúka stopercentnú úspešnosť, najväčšie riziko pre páry podstupujúce asistovanú reprodukciu je sklamanie. Avšak jeden alebo niekoľko neúspešných cyklov najčastejšie ešte nič neznamená a pravdepodobnosť úspešnosti sa každým pokusom zvyšuje!

Potratovosť

Riziko potratu je pri tehotenstve po asistovanej reprodukcii rovnaké ako pri prirodzenom otehotnení: 20 až 30%.

Syndróm hyperstimulácie vaječníkov (OHSS)

U niektorých žien hormonálna liečba pre stimuláciu vaječníkov môže vyvolať nadmernú reakciu (tzv. nekontrolovateľnú hyperstimuláciu) vaječníkov. Ľahšie formy hyperstimulácie sa prejavujú bolesťou v podbrušku, nevoľnosťou, zvracaním, opuchmi. Asi u 0,2 – 1,9% stimulovaných žien môže vzniknúť ťažšia forma ochorenia, ktorá si vyžaduje pobyt v nemocnici. Ak pozorujete počas liečby tieto príznaky, je potrebné kontaktovať ošetrujúceho lekára.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/