Prebieha aktualizácia cien


Vzhľadom na to, že slovenské zdravotné poisťovne neuhrádzajú preimplantačnú genetickú diagnostiku, pri genetikom indikovaných výkonoch preimplantačnej genetickej diagnostiky (translokácie chromozómov, Klinefelterov syndróm, monogénové ochorenia) si Sanatórium pre liečbu neplodnosti, s.r.o. – SPLN spol. s r. o.,  pri cykloch hradených poisťovňou – neúčtuje príplatkové metódy nutné na realizáciu cyklu (intracytoplazmatická injekcia spermie, predĺžená kultivácia embryí).Podrobné informácie jednotlivých ošetrení Vám radi poskytneme na základe Vašich požiadaviek. Kontaktujte nás vyplnením formuláru, alebo mailom na info@spln.eu.

Cenník – Preimplantačná genetická diagnostika

DRUH VÝKONU
CENA
UNION zdravotná poisťovňa a.s. prepláca vykonanie PGD indikované lekárom s odbornosťou lekárska genetika v maximálnej cene za výkon 900 eur.
Biopsia embryí (nutné pre každé genetické vyšetrenie)
Preimplantačný genetický screening – aneuploídie PGS
Vyšetrenie 1-3 embryí

( poistenci zdravotnej poisťovne UNION a.s., cena za 1 – 3 embryá

Vyšetrenie každého ďalšieho embrya
Vyšetrenie 8 embryí
Vyšetrenie každého ďalšieho embrya
Vyšetrenie jedného embrya + výsledok do 2 dní bez ohľadu na počet vyšetrovaných embryí
Preimplantačná genetická diagnostika translokácií PGD (v rámci vyšetrenia ide vždy súčasne aj o screening aneuploídií-PGS)
Vyšetrenie 1-3 embryí
Vyšetrenie každého ďalšieho embrya
Vyšetrenie 8 embryí
Vyšetrenie každého ďalšieho embrya
Vyšetrenie jedného embrya + výsledok do 2 dní bez ohľadu na počet vyšetrovaných embryí
Preimplantačná diagnostika monogénových ochorení – karyomapping
Vyšetrenie 1-5 embryí
Vyšetrenie každého ďalšieho embrya
Prípravné vyšetrenie pred karyomappingom

Preimplantačný genetický screening aneuploídií je realizovaný metódou array CGH – metódou komparatívnej genómovej hybridizácie – pri ktorej sa vyšetruje všetkých 24 chromozómov embrya (na rozdiel od metodiky FISH, pri ktorej je možné vyšetriť len obmedzený počet chromozómov, zvyčajne 5 – 9). Pri preimplantačnej genetickej diagnostike monogénových ochorení metódou karyomappingu sa súčasne vyšetrujú aj aneuploídie embryí (PGS).


 

Cenník platný od 19.10.2020
Schválil Ing. Jaroslav Jakubčin – konateľ spoločnosti
Ceny uvedené v cenníku za jednotlivé výkony sú konečné a v mene EURO.
Platby sa realizujú v deň zahájenia liečby priamo v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti.