Vzhľadom na to, že slovenské zdravotné poisťovne neuhrádzajú preimplantačnú genetickú diagnostiku, pri genetikom indikovaných výkonoch preimplantačnej genetickej diagnostiky (translokácie chromozómov, Klinefelterov syndróm, monogénové ochorenia) si Sanatórium pre liečbu neplodnosti, s.r.o. – SPLN spol. s r. o.,  pri cykloch hradených poisťovňou – neúčtuje príplatkové metódy nutné na realizáciu cyklu (intracytoplazmatická injekcia spermie, predĺžená kultivácia embryí).

Podrobné informácie jednotlivých ošetrení Vám radi poskytneme na základe Vašich požiadaviek. Kontaktujte nás vyplnením formuláru, alebo mailom na info@spln.eu.

 

Cenník - Preimplantačná genetická diagnostika

DRUH VÝKONU
CENA
Biopsia embryí (nutné pre každé genetické vyšetrenie)
100
Preimplantačný genetický screening – aneuploídie PGS
Vyšetrenie 1-3 embryí
950
Vyšetrenie každého ďalšieho embrya
350
Vyšetrenie 8 embryí
1950
Vyšetrenie každého ďalšieho embrya
250
Vyšetrenie jedného embrya + výsledok do 2 dní bez ohľadu na počet vyšetrovaných embryí
200 + 500
Preimplantačná genetická diagnostika translokácií PGD (v rámci vyšetrenia ide vždy súčasne aj o screening aneuploídií-PGS)
Vyšetrenie 1-3 embryí
1450
Vyšetrenie každého ďalšieho embrya
400
Vyšetrenie 8 embryí
2950
Vyšetrenie každého ďalšieho embrya
300
Vyšetrenie jedného embrya + výsledok do 2 dní bez ohľadu na počet vyšetrovaných embryí
250 + 500
Preimplantačná diagnostika monogénových ochorení – karyomapping
Vyšetrenie 1-5 embryí
2590
Vyšetrenie každého ďalšieho embrya
300
Prípravné vyšetrenie pred karyomappingom
500

Preimplantačný genetický screening aneuploídií je realizovaný metódou array CGH – metódou komparatívnej genómovej hybridizácie – pri ktorej sa vyšetruje všetkých 24 chromozómov embrya (na rozdiel od metodiky FISH, pri ktorej je možné vyšetriť len obmedzený počet chromozómov, zvyčajne 5 – 9). Pri preimplantačnej genetickej diagnostike monogénových ochorení metódou karyomappingu sa súčasne vyšetrujú aj aneuploídie embryí (PGS).


Cenník platný od 07.02.2018
Schválil Ing. Jaroslav Jakubčin – konateľ spoločnosti
Ceny uvedené v cenníku za jednotlivé výkony sú konečné a v mene EURO.
Platby sa realizujú v deň zahájenia liečby priamo v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/