Darcovský program

Program darcovstva pohlavných buniek je určený párom, ktoré v dôsledku zdravotných problémov nemajú vlastné spermie/oocyty, alebo ich kvalita je veľmi nízka. Úlohou nášho pracoviska je takýmto párom zabezpečiť preverené darované pohlavné bunky, alebo embryá, ktoré sú určené na darovanie.

Darovanie pohlavných buniek sa vykonáva na základe darovacej zmluvy, ktorú uzatvárajú darca a obdarovaný – pracovisko asistovanej reprodukcie SPLN.
Darca poskytne darované pohlavné bunky neplodnému páru liečenému v CAR na základe potvrdeného súhlasu o použití darcovských spermií/oocytov.

Darcovstvo vajíčok (oocytov)

Prijatie  darovaných vajíčok je u niektorých žien jedinou šancou na dieťa. Medzi najčastejšie príčiny neplodnosti  patria: predčasné ovariálne zlyhanie,  nízka kvalita vajíčok, genetické ochorenia, operačne odstránené oba vaječníky, alebo prekonanie chemo- /rádioterapie v rámci onkologickej liečby.  Darovaním vajíčok pomôžete neplodným párom splniť ich najväčšiu túžbu- stať sa rodičmi.

Kto môže byť darkyňou?

  • vek 18-32 rokov
  • dobrý zdravotný stav
  • ukončené stredoškolské vzdelanie
  • BMI (body mass index) max. 28
  • nefajčiarka

Ako to prebieha?

Ak  potencionálna darkyňa spĺňa podmienky a chce pomôcť, je potrebné objednať sa na konzultáciu na info@spln.eu , na tel. čísle 0917-789 540,  alebo vyplnením kontaktného formulára. Naša koordinátorka ju kontaktuje a dohodnú si osobné stretnutie, kde  bude celý proces podrobne vysvetlený.  Absolvuje konzultáciu s lekárom,  gynekologické vyšetrenia, odber krvi na vylúčenie pohlavne prenosných, infekčných a genetických ochorení. Na základe výsledkov je potom zaradená do databázy darkýň.  Ďalší postup zahŕňa kontrolovanú stimuláciu vaječníkov, ktorá trvá 8-10 dní. Darkyňa si lieky vie aplikovať sama v domácom prostredí. Počas stimulácie prebehne kontrolné ultrazvukové vyšetrenie, tzv. folikulometria.  Sleduje  sa rast folikulov, aby sa určil správny deň odberu vajíčok.  Samotný odber prebieha v krátkodobej anestézii. Po 2-3 hodinách pacientka odchádza so sprievodom domov.

Darcovstvo spermií

O darované spermie môžu požiadať páry, kde ide o  ťažké poruchy spermiogramu partnera, pri neprítomnosti žiadnych spermií v ejakuláte, pri ich nízkej kvalite, pri zlyhaní metód asistovanej reprodukcie, alebo ak je muž nositeľom genetického ochorenia, ktoré by mohol preniesť na dieťa. Žiadatelia o darované spermie vypĺňajú pred zákrokom dotazník pre výber darcu, v ktorom okrem iného uvádzajú aj fyziognomické znaky partnera – jeho fenotyp.

Kto môže byť darcom?

Darcovia spermií musia byť vyšetrení na genetické a pohlavne prenosné ochorenia. Darovanie spermií je anonymné, vhodný darca je vybratý zo spermiobanky na základe dotazníka so zameraním na vzhľad, krvnú skupinu a želanie páru.

Darcovia spermií získaní zo spermiobanky

Naše pracovisko donorské spermie získava od tkanivovej banky SpermBank International s.r.o., Olomouc, Česká republika. Darca musí absolvovať genetické vyšetrenie z krvi (karyotyp – vyšetrenie počtu a štruktúry chromozómov a vyšetrenie cystickej fibrózy), laboratórne testy na pohlavne prenosné ochorenia (HIV, hepatitída, syfilis a pod.),  a taktiež sa stanoví  krvná skupina. Spermie sa skladujú v karanténe na obdobie 180 dní, po ktorom sa opätovne vykonajú testy na infekčné a sexuálne prenosné ochorenia. Len v prípade potvrdenia negatívnych výsledkov sa môžu spermie skutočne použiť. Dodávateľská spermiobanka garantuje negativitu všetkých testov. Darovanie spermií je anonymné, vhodný darca je vybratý zo spermiobanky na základe dotazníka so zameraním na vzhľad, krvnú skupinu a želanie páru.

Darcovstvo embryí

Darcami embryí môžu byť páry, ktoré absolvovali liečbu neplodnosti v programe asistovanej reprodukcie. Darovaním embryí, ktoré nepoužili na vlastnú liečbu neplodnosti, môžu splniť túžbu po dieťatku  tým, ktorým sa nedarí otehotnieť pomocou iných postupov. Darcovský program embryí nemá žiadnu čakaciu dobu. Preto si pár, ktorý má záujem podstúpiť tento proces, môže s lekárom naplánovať  kryoembryotransfer  podľa svojich požiadaviek. Garantujeme 2 kvalitné embryá na embryotransfer.