Darcovský program

Cieľom darcovského programu je zabezpečiť pohlavné bunky pre príjemcov, ktorí v dôsledku zdravotných dôvodov nemajú vlastné pohlavné bunky a žiadajú pracovisko o darovanie pohlavných buniek určených a preverených na darcovský program.

Darovanie pohlavných buniek sa vykonáva na základe darovacej zmluvy, ktorú uzatvárajú darca a obdarovaný – pracovisko asistovanej reprodukcie SPLN.

Darca poskytne darované pohlavné bunky neplodnému páru liečenému v CAR na základe potvrdeného súhlasu o použití darcovských spermií/oocytov.

Laboratórne testy požadované pre darcov reprodukčných ľudských buniek získaných prostredníctvom nášho pracoviska.

Pre darcu reprodukčných buniek sa požaduje na posúdenie rizika krížovej kontaminácie vykonanie týchto laboratórnych testov na vylúčenie.

a.) prítomnosti vírusu HIV 1, Anti-HIV 1,
b.) prítomnosti vírusu HIV 2, Anti-HIV 2,
c.) prítomnosti vírusu hepatitídy B, HBsAg a Anti-HBc,
d.) prítomnosti vírusu hepatitídy C, Anti-HCV-AB,
e.) syfilisu

Za určitých okolností sa môžu vyžadovať prídavné laboratórne testy v závislosti od cestovateľskej a expozičnej anamnézy darcu ľudského tkaniva.

Darcovia spermií získaní zo spermiobanky.

Naše pracovisko darcovské spermie získava od tkanivovej banky SpermBank International s.r.o., Olomouc, Česká republika. Dodávateľská spermiobanka garantuje negativitu laboratórnych testov na tieto parametre:
– Chlamydia trachomatis metódou PCR,
– vyšetrenie krvného séra darcu po 180 dennej karanténe na: HIV 1, 2 a antigenu p24), HBV (stanovenie povrchového antigénu a protilátky proti nukleokapsidovému antigenu HBV), HCV (stanovenie protilátky), Syfilis (TPHA, event. RRR).

Manželský pár žiadajúci donorské spermie si vyberie donora spermií z katalógu darcov na základe uvedených charakteristík. Vypíšu žiadosť o dovoze spermií na základe svojich požiadaviek. Naše pracovisko zrealizuje konkrétnu objednávku reprodukčných ľudských buniek (spermií) a po transporte zabezpečí uskladnenie biologického materiálu do doby použitia. Súčasťou prevzatia dovezeného materiálu je „Protokol o prevzatí zásielky vzorky darcovských spermií pre nepartnerské darovanie“, ktoré obsahuje:
– objednávku
– zásielku a spôsob balenia
– expedíciu a prevzatie zásielky
– prehlásenie príjemcu zásielky.

Za prevzatie je zodpovedný klinický embryológ alebo osoba ním poverená. Nutné je podpísať „Príbalovú informáciu k distribuovanému biologickému materiálu“ a skontrolovať zhodnosť vzorky s označením. Naše pracovisko na požiadanie tkanivovej banky pravidelne písomnou formou odosiela poskytovateľovi donorských spermií (SpermBank International s.r.o, Olomouc) vyplnené tlačivo o použití vzoriek. Záväzne vyplní všetky požadované informácie o dátume a spôsobe použitia poskytnutej vzorky, prípadnej gravidite, počte narodených detí a i.(potrat, dôvod potratu, záznam o zdravotnom stave narodených detí).

Kontakt

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok:  7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Kunayová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.