Kryokonzervácia embryí

Vitrifikácia je moderná technika kryokonzervácie- zamrazenia, pri ktorej dochádza k prudkému zníženiu teploty na -196°C v priebehu niekoľkých sekúnd. Využívajú sa pri tom médiá obsahujúce vysoké dávky kryoprotektívnych látok, chrániacich zamrazované bunky pred poškodením. Embryá je tak možné uchovávať dlhý čas v tekutom dusíku pri teplote -196 °C v špeciálnych, tzv. Dewarových nádobách.

Kryokonzervácia embryí sa využíva vtedy, ak je k dispozícii viac kvalitných embryí, ktoré neboli prenesené do maternice v danom cykle IVF. V prípade nevhodných podmienok pre transfer (napr. zápal alebo iné akútne ochorenie pacientky, nízka sliznica maternice a pod.) sú zamrazené všetky kvalitné embryá a môžu sa použiť v ďalšom cykle, alebo kedykoľvek neskôr podľa želania páru.

Touto metódou je možné uchovávať reprodukčné bunky aj niekoľko rokov. Vďaka zavedeniu tzv. ultrarýchlej metódy mrazenia – vitrifikácii je úspešnosť prenosu mrazených embryí na úrovni prenosu čerstvých embryí.

Kryokonzervácia spermií a vajíčok

Zamrazenie pohlavných buniek prebieha obdobným spôsobom ako kryokonzervácia embryí.

V prípade spermií je metóda vhodná na ich zamrazenie z natívneho ejakulátu, aj pre bunky získané chirurgickou cestou z nadsemenníka (MESA) alebo semenníka (TESE). Ak sú známe závažné odchýlky spermiogramu od normy, spravidla sa jedná o progresívne stavy, kedy sa počet a kvalita spermií vekom rapídne zhoršuje. Je teda dobré niekoľko dávok spermií zamraziť skôr, než dôjde ku kritickému poklesu parametrov. V čase pred začatím onkologickej liečby sa tiež odporúča spermie zamraziť, pretože chemoterapia alebo ožarovanie má na kvalitu spermií negatívny vplyv. Pokiaľ chcete mať v budúcnosti vlastných potomkov, ale zatiaľ svoje rodičovstvo odkladáte, nechajte si zamraziť ejakulát. Stále častejšie si muži prajú zamraziť svoje spermie preventívne, pre prípad, že by kedykoľvek neskôr v živote nastal problém, úraz, závažné ochorenie, z ktorého je možné sa uzdraviť, ale ktoré môže zanechať trvalé následky v podobe mužskej neplodnosti.

Rovnako ako v prípade kryokonzervácie embryí je možno úspešne mraziť a uskladniť systémom vitrifikácie aj vajíčka (oocyty). Táto metóda je významným prínosom pre zachovanie plodnosti ženy. Využíva sa najmä v prípade zdravotných indikácií, ak hrozí riziko zhoršenia kvality alebo počtu vajíčok. Dôsledkom starnutia vaječníkov tiež dochádza k zhoršeniu kvality vajíčok, čím sa znižuje ich schopnosť oplodnenia a zvyšuje sa pravdepodobnosť genetických vád. Podobne ako u mužov, aj u žien sa odporúča zamraziť pohlavné bunky pred začatím onkologickej liečby. Vajíčka sa zamrazujú aj v prípade ich darovania alebo prekoncepčnej starostlivosti o plodnosť (social freezing). Vajíčka sa získavajú pomocou kontrolovanej hormonálnej stimulácie a ich následným odberom v krátkodobej anestézii.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

  Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

  Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

  Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

  Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

  Ordinačné hodiny:

  Pondelok – Piatok:  7:30 – 15:30
  Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

  On-line linka:
  konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
  Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/