Nová služba v SPLN- psychologické konzultácie

Vieme, aké ťažké a komplikované sú chvíle, keď sa nedarí naplniť Vaše túžby. Stres, dlhodobé čakanie, smútok zo sklamania a nezdaru môže byť nadmerná záťaž na psychiku. Je pre nás dôležité, aby ste tieto ťažkosti prekonali čo možno najrýchlejšie. Neúnavne pracujeme na tom, aby sme rozšírili naše služby a tým zvýšili spoločné šance na úspech. Preto od 1. 11. 2017 ponúka naše sanatórium možnosť psychologických konzultácií pod vedením skúsenej klinickej psychologičky a psychoterapeutky PhDr. Ľuboslavy Vranovskej.

Konzultácie budú prebiehať každý štvrtok od 8:00 do 12:00, alebo na základe individuálnej dohody.

V prípade záujmu prosíme kontaktovať recepciu na našich telefónnych číslach 055 / 625 31 51 alebo 0917 848 071.