Nová služba v SPLN- psychologické konzultácie

Vieme, aké ťažké a komplikované sú chvíle, keď sa nedarí naplniť Vaše túžby. Stres, dlhodobé čakanie, smútok zo sklamania a nezdaru môže byť nadmerná záťaž na psychiku. Je pre nás dôležité, aby ste tieto ťažkosti prekonali čo možno najrýchlejšie. Neúnavne pracujeme na tom, aby sme rozšírili naše služby a tým zvýšili spoločné šance na úspech. Preto od 1. 11. 2017 ponúka naše sanatórium možnosť psychologických konzultácií pod vedením skúsenej klinickej psychologičky a psychoterapeutky PhDr. Ľuboslavy Vranovskej.

Konzultácie budú prebiehať každý štvrtok od 8:00 do 12:00, alebo na základe individuálnej dohody.

V prípade záujmu prosíme kontaktovať recepciu na našich telefónnych číslach 055 / 625 31 51 alebo 0917 848 071.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/