Prvým vyšetrením mužskej plodnosti je makro a mikroskopické vyšetrenie ejakulátu, ktorého výsledkom je spermiogram. Základný spermiogram zahŕňa objem, vzhľad, viskozitu a pH ejakulátu, počet, pohyblivosť a tvar (morfológiu) spermií a počet iných buniek prítomných v ejakuláte (leukocyty, nezrelé spermie, epitelové bunky).

Základné parametre normálneho spermiogramu podľa WHO:

  • Objem ejakulátu– viac ako 1,4 ml
  • Koncentrácia spermií– viac ako 16 miliónov na mililiter (mil./ml)
  • Celkový počet spermií– viac ako 39 mil.
  • Celková pohyblivosť– viac ako 42 %
  • Progresívny pohyb– viac ako 30 %
  • Morfológia– viac ako 4 % morfologicky normálnych spermií
  • Leukocyty– menej ako 1 mil./ml

Normospermia–  spermiogram je v norme
Oligozoospermia– koncentrácia spermií je nižšia ako 16 mil./ml
Teratozoospermia– menej ako 4 % spermií má normálnu morfológiu
Astenozoospermia– menej ako 42 % pohyblivých spermií, resp. menej ako 30% spermií s progresívnym charakterom pohybu
Azoospermia– v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie
Aspermia– neprítomnosť ejakulátu
Nekrozoospermia– prítomnosť iba neživých spermií
Kryptozoospermia– pri bežnom vyšetrení ejakulátu nie sú nájdené žiadne spermie, až v sedimente po centrifugácii celého objemu vzorky je prítomných niekoľko spermií
Hypospermia– objem ejakulátu je menší ako1.4 ml
Leukocytozoospermia– počet leukocytov je vyšší ako 1 mil./ml

Vzorka sa odoberá po 2-7 dňovej pohlavnej abstinencii do sterilnej jednorázovej nádobky, v špeciálnej samostatnej miestnosti. Prítomnosť partnerky v prípade želania je u nás  samozrejmosťou. Na základné vyšetrenie ejakulátu  nie je nutné sa objednávať, nepotrebujete ani výmenný lístok. Vyšetríme Vás kedykoľvek počas pracovných dní v čase od 7:30 do 13:00.

V prípade liečby antibiotikami, alebo ochorenia sprevádzaného horúčkou je vyšetrenie vhodné odložiť minimálne o 6 týždňov od ukončenia liečby, resp. odoznenia horúčky.

Výsledok vyšetrenia obdržíte do siedmich pracovných dní.

Pre oplodnenie vajíčok je možné použiť aj vopred zmrazené spermie, napríklad v prípade neprítomnosti partnera v deň odberu vajíčok. Vytvorenie kryorezervy spermií je tiež odporúčané pred chemoterapiou, ktorá môže nenávratne poškodiť semenotvorný epitel. V prípade neprítomnosti spermií v ejakuláte je možnosť pokúsiť sa získať spermie chirurgickou cestou z nadsemenníka (MESA), alebo semenníka (TESE), takto získané spermie je tiež možné zmraziť. Ďalšou možnosťou je použitie darcovských spermií z certifikovanej tkanivovej banky.

Špecializované vyšetrenia ejakulátu

Halosperm G2 – test fragmentácie DNA spermií

Týmto doplnkovým testom zisťujeme zastúpenie spermií s poškodenou DNA v ejakuláte. Aj spermie, ktoré majú pohyblivosť a morfológiu v norme môžu mať poškodenú DNA. Vysoké zastúpenie spermií s fragmentovanou DNA je príčinou zníženej fertilizačnej schopnosti spermií ako aj príčinou opakovaných spontánnych potratov.

Oxisperm – test oxidačného stresu

Nadmerný oxidačný stres má za následok poškodenie DNA a membrány spermií. Nepriaznivé faktory zvyšujúce oxidatívny stres sú napríklad obezita, varikokéla, infekcie močového traktu a vyšší vek muža.

IgG test – imunologické vyšetrenie spermií

U niektorých mužov môžu byť v ejakuláte prítomné protilátky proti vlastným spermiám, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť spermií prežívať v ejakuláte a prirodzene oplodniť vajíčko.

Test vitality

Tento test sa vykonáva, ak sú v ejakuláte prítomné len nepohyblivé spermie alebo pri veľmi nízkej pohyblivosti spermií. Týmto testom sa zisťuje zastúpenie živých spermií v ejakuláte.