Aglutinácia
zhlukovanie. Stav, pri ktorom sa pohyblivé spermie zhlukujú navzájom jedna k druhej alebo s inými časťami ejakulátu, čím je ich pohyblivosť výrazne znížená. Aglutinácia s veľkou pravdepodobnosťou znamená prítomnosť protilátok proti spermiám.

Akrozóm
útvar pokrývajúci predné dve tretiny hlavičky spermie, ktorý obsahuje enzýmy zapojené do procesu oplodnenia.

Akrozomálna reakcia
proces prebiehajúci pred oplodnením vajíčka, ktorý vedie k postupnému prasknutiu akrozómu a uvoľneniu enzýmov.

Amenorea
vynechanie menštruácie. Príčina môže byť fyziologická (tehotenstvo, obdobie počas dojčenia, obdobie po menopauze), hormonálna nerovnováha, alebo rýchla zmena hmotnosti či stres.

Anamnéza
podrobné zisťovanie potrebných údajov o zdravotnom stave, priebehu predošlých ochorení a terajších ťažkostí, atď.

Andrológia
časť medicíny, ktorá sa zaoberá ochoreniami a poruchami mužských pohlavných orgánov a mužskou plodnosťou.

Antispermatozoidálne protilátky
môžu sa nachádzať v sére, hliene krčka maternice alebo v seminálnej plazme. Znižujú pohyblivosť a narúšajú normálnu funkciu spermií, čím spôsobujú tzv. imunologickú neplodnosť. Tiež môžu sťažovať prechod spermií cez hlien krčka maternice alebo brániť oplodneniu.

Anovulácia
chýbanie ovulácie. Anovulačný cyklus je menštruačný cyklus bez uvoľnenia vajíčka z folikulu a vzniku žltého telieska.

Asistovaná reprodukcia
súbor techník, ktoré umožňujú oplodnenie a otehotnenie v prípadoch, kedy je prirodzená schopnosť oplodnenia alebo otehotnenia znížená.

Asistovaný hatching
mikromanipulačná technika, pri ktorej sa na malom mieste naruší ochranný obal embrya (zona pellucida) tesne pred jeho prenosom do maternice, čo uľahčuje kontakt embrya so sliznicou maternice a následne jeho uhniezdenie v sliznici maternice.

Aspermia 
úplné chýbanie ejakulácie pri orgazme. Je veľmi zriedkavá.

Asteno(zoo)spermia 
nedostatočná pohyblivosť spermií.

Azoospermia
neprítomnosť spermií v ejakuláte. Môže byť spôsobená poruchou tvorby spermií v semenníkoch – sekrečná alebo neobštrukčná azoospermia, alebo uzáverom semenovodov – obštrukčná azoospermia. Vyskytuje sa asi u 2 % mužov z celej populácie.

B
Biochemické tehotenstvo
veľmi včasné tehotenstvo zistené vzostupom hladiny hormónu chóriového gonádotropínu (HCG) v sére. Pri ultrazvukovom vyšetrení sa prítomnosť embrya v maternici ešte zistiť nedá.

Blastocysta
jedno zo štádií embryonálneho vývoja. Pri predĺženej kultivácii sa embryo prenáša do maternice v tomto štádiu.

Blastoméra
jednotlivá bunka deliaceho sa embrya.


Cervix (krčok maternice)
časť maternice, ktorá vyúsťuje do pošvy, cez ktorú odchádza menštruačná krv a ktorou spermie prechádzajú z pošvy do dutiny maternice a ďalej do vajíčkovodov. Jeho žľazy produkujú tzv. cervikálny hlien, ktorý reguluje vstup spermií v závislosti od fázy ovariálneho cyklu.

Corpus luteum
žlté teliesko. Vzniká na vaječníku po ovulácii. Produkuje hormón progesterón, ktorý je nevyhnutný pre udržanie tehotenstva. Ak nedôjde k otehotneniu, ku koncu cyklu zaniká.

Cysta
vačok, dutina s rôznym, najčastejšie tekutým obsahom.


Darcovstvo spermií
procedúra, pri ktorej sa spermie získajú od darcu a uložia sa zmrazené do banky spermií. Použijú sa, ak partner neprodukuje vlastné spermie, ak je kvalita jeho spermií veľmi nízka, alebo ak je prenášateľ genetického ochorenia.

Darcovstvo vajíčka 
procedúra, pri ktorej iná žena poskytne svoje vajíčka pacientke. Vykonáva sa u žien, ktoré buď nemajú vyvinuté vaječníky, majú zníženú činnosť vaječníkov, alebo sú prenášateľky genetického ochorenia.

E
Ejakulát
semeno; tekutina vylúčená z penisu pri orgazme, ktorá obsahuje seminálnu plazmu a spermie.

Embryo
oplodnené vajíčko sa nazýva embryo a od určitého stupňa vývoja plod.

Embryotransfer
postup pri IVF, kedy sa špeciálnym katétrom do maternice vloží jedno, resp. niekoľko embryí.

Endometrium
sliznicová výstelka dutiny maternice, ktorej hrúbka závisí od fázy menštruačného cyklu. Ak do nej nebolo implantované embryo, odlúči sa a počas menštruácie odchádza z tela. Počas tehotenstva z nej vzniká placenta, ktorá vyživuje plod.

Erektilná dysfunkcia
neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu dostatočnú na zavŕšenie pohlavného styku.

Estradiol
hlavný ženský pohlavný hormón, je produkovaný najmä bunkami folikulu počas jeho rastu. Jeho vylučovanie stúpa v prvej, predovulačnej fáze cyklu od 5. do 14. dňa (tzv. proliferačnej fáze). Riadi dozrievanie vajíčka a prípravu sliznice maternice na implantáciu.

Extrauterinná gravidita
mimomaternicové tehotenstvo.


Fertilita 
plodnosť.

Fertilizácia 
oplodnenie. Proces, pri ktorom do vajíčka prenikne spermia. Oplodnené vajíčko sa nazýva zygota.

Folikul
guľovitý útvar na vaječníku, ktorý obsahuje vajíčko. Na začiatku každého cyklu začne dozrievať niekoľko folikulov, z ktorých spravidla iba jeden úplne dozreje (dominantný, alebo Graafov folikul) a v danom cykle ovuluje.

Folikulárna fáza 
fáza ovariálneho cyklu od prvého dňa menštruácie, počas ktorej sa dominantný folikul vyvíja do štádia predovulačného Graafovho folikulu. Trvá približne 14 dní a končí ovuláciou. V tejto fáze je hlien krčka maternice priepustný pre spermie a pravdepodobnosť otehotnenia je najvyššia.

Folikulometria
Sledovanie rastu folikulu ultrazvukom meraním jeho veľkosti a predpovede, alebo dôkazu ovulácie. Pri hormonálnej stimulácii sa vykonáva opakovane po niekoľkých dňoch.

FSH
folikulostimulačný hormón. Je to tzv. gonádotropný hormón produkovaný podmozgovou žľazou (hypofýzou). Stimuluje rast folikulov a tvorbu estrogénov.


Gaméty
mužské a ženské pohlavné bunky, t.j. spermie a vajíčka.

GnRH
hormón regulujúci tvorbu a uvoľňovanie gonádotropných hormónov (FSH a LH) v hypofýze. Je produkovaný časťou mozgu, ktorá sa nazýva hypotalamus.

Gonádotropíny
pohlavné hormóny: folikulostimulačný hormón (FSH), luteinizačný hormón (LH) produkované v hypofýze a chóriový gonádotropín (HCG) vytváraný placentou. Stimulujú rast a zrenie folikulov a produkciu steroidných hormónov (estradiolu a progesterónu).

Gravidita
tehotenstvo.


HCG 
ľudský choriový gonadotropín je hormón, ktorý je prítomný len v tehotenstve. Jeho stanovenie v sére alebo v moči je základom tehotenských testov. Pri hormonálnej stimulácii vaječníkov sa podáva 36 hodín pred odberom vajíčok na zabezbečenie záverečného dozretia vajíčok.

Hematospermia
prítomnosť krvi v ejakuláte. Príčinou môže byť zápalové ochorenie pohlavných orgánov.

Hormonálny profil
vyšetrenie z krvi na stanovenie hladín pohlavných hormónov. Vykonáva sa zvyčajne tri krát v jednom cykle (na začiatku, v období ovulácie a ku koncu) pre posúdenie celého priebehu cyklu a prítomnosti ovulácie.

Hypoosmotický test
test, ktorý umožňuje odlíšiť nepohyblivú mŕtvu od nepohyblivej živej spermie.


ICSI
intracytoplazmatická injekcia spermie do oocytu. Špeciálna technika asistovanej reprodukcie, ktorá spočíva v zavedení jedinej spermie do cytoplazmy vajíčka (ooplazmy) mikroihlou pomocou mikroskopu a mikromanipulátora. Využíva sa najmä pri liečbe ťažších foriem mužskej neplodnosti ako aj pri zlyhaní klasickej IVF alebo pri vyššom veku pacientky.

Implantácia
proces, pri ktorom sa embryo v štádiu blastocysty vnorí do sliznice maternice. Znamená začiatok gravidity.

Imunologická neplodnosť
poruchy plodnosti spôsobené protilátkami proti spermiám alebo embryu. Techniky asistovanej reprodukcie sú pri riešení imunologickej neplodnosti často účinné.

in vitro
termín, ktorý sa používa v zmysle: mimo tela, mimotelový.

IUI
intrauterinárna inseminácia. Technika asistovanej reprodukcie, pri ktorej sa upravená frakcia pohyblivých spermií aplikuje priamo do dutiny maternice. Vykonáva sa najmä v prípadoch nevysvetliteľnej neplodnosti a miernych foriem endometriózy.

IVF
in vitro fertilizácia. Znamená doslova oplodnenie v „skúmavke“. Je to technika asistovanej reprodukcie, pri ktorej dochádza k oplodneniu mimo tela. Vykonáva sa pri liečbe neplodnosti spôsobenej poškodenými alebo chýbajúcimi vajíčkovodmi, nevysvetliteľnej neplodnosti, neplodnosti spôsobenej endometriózou a mužskej neplodnosti. Zjednodušene spočíva v zmiešaní odobratých vajíčok s vyseparovanou frakciou pohyblivých spermií.


Kryokonzervácia
procedúra, pri ktorej sa nadbytočné embryá zmrazujú v špeciálnom prístroji na teplotu -196 °C. Prenos rozmrazených embryí zvyšuje šancu na otehotnenie bez potreby hormonálnej stimulácie. Vývojová schopnosť rozmrazených embryí je o niečo nižšia ako „čerstvých“, keďže zmrazovanie a rozmrazovanie predstavuje pre embryá určitý stres.

Krypto(zoo)spermia
stav, kedy sa pri bežnom vyšetrení ejakulátu nenájdu žiadne spermie, ale po jeho centrifugácii je prítomných niekoľko spermií, ktoré možno použiť na ICSI.

Kultivačné médium
roztok v ktorom sa in vitro vyvíjajú embryá.

Kryotransfer embrya
prenos rozmrazených embryí do predtým hormonálne pripravenej maternice.


Leukospermia 
prítomnosť veľkého počtu leukocytov (bielych krviniek) v ejakuláte, znamená najčastejšie zápalové ochorenie pohlavných orgánov.

LH
luteinizačný hormón. Je to tzv. gonádotropný hormón produkovaný podmozgovou žľazou (hypofýzou). U žien vyvoláva záverečné dozrievanie vajíčka a ovuláciu. U mužov stimuluje tvorbu mužských pohlavných hormónov.

Luteálna fáza
fáza ovariálneho cyklu od ovulácie po nasledujúcu menštruáciu. Počas tejto fázy spôsobuje progesterón produkovaný v žltom teliesku (corpus luteum) prípravu sliznice maternice nevyhnutnú pre uhniezdenie embrya. Zvyčajne trvá 14 dní. Počas luteálnej fázy cervikálny hlien hustne a neumožňuje prestup spermií do maternice.


Menštruácia
odlučovanie sliznice maternice na konci luteálnej fázy menštruačného cyklu, ak nedošlo ku gravidite.

Menštruačný cyklus (tiež ovariálny cyklus)
cyklus od prvého dňa menštruácie do posledného dňa pred nasledujúcou menštruáciou. Skladá sa z folikulárnej fázy, ovulácie a luteálnej fázy. Zvyčajne trvá 28 dní.

MESA
(microsurgical epididymal sperm aspiration) mikrochirurgický odber spermií z nadsemenníka u muža ktorý nemá žiadne spermie v ejakuláte, za účelom oplodnenia vajíčka metódou ICSI.

Mimomaternicové tehotenstvo
extrauterinná gravidita. Niekedy dochádza k uhniezdeniu embrya mimo maternice; do vajíčkovodu, vaječníka alebo do brušnej dutiny. Embryo sa istý čas môže vyvíjať normálne, v priebehu prvých troch mesiacov však spravidla odumiera. Typickými ťažkosťami sú jednostranné bolesti v podbrušku a vaginálne krvácanie. Podozrenie sa potvrdzuje pozitívnym tehotenským testom a ultrazvukovým vyšetrením. Liečba pozostáva v operatívnom odstránení embryonálneho zárodku.


Nadsemenník 
epididymis; časť mužských pohlavných orgánov priliehajúca nad semenník, v ktorej spermie zo semenníka dozrievajú a sú skladované.

Neplodnosť
neplodnosť je definovaná ako neschopnosť páru dosiahnuť počatie, alebo graviditu po uplynutí jedného roka nechráneného pohlavného styku. U žien vo veku nad 35 rokov je táto lehota šesť mesiacov.

Nekro(zoo)spermia
prítomnosť iba nepohyblivých spermií v ejakuláte, ktoré však nemusia byť mŕtve. Živé nepohyblivé spermie od mŕtvych je možné odlíšiť pomocou špeciálnych testov.


Odber vajíčok (PICK UP)
vajíčka, ktoré po hormonálnej stimulácii dozreli vo folikuloch sa odsajú cez stenu pošvy z vaječníkov. Zákrok je nebolestivý, robí sa v krátkej celkovej anestézii (10 – 15 minút). Komplikácie počas odberu vajíčok sú veľmi zriedkavé, zvyčajne sa vyskytne iba slabé krvácanie.

Oligo(zoo)spermia
nízky počet spermií v ejakuláte.

Oligoastenoterato(zoo)spermia
kombinovaná, väčšinou ťažšia porucha tvorby spermí, kedy je znížená koncentrácia, pohyblivosť a počet normálnych foriem spermií v ejakuláte.

Oocyt
ženská pohlavná bunka; vajíčko. Tvorí sa a dozrieva vo vaječníku, v útvare ktorý sa nazýva folikul. Po oplodnení oocytu spermiou vznikne embryo.

Ovárium
vaječník. Obsahuje folikuly, ktoré postupne dozrievajú a pri ovulácii uvoľňujú zrelé oocyty a tiež produkuje pohlavné hormóny (estradiol a progesterón).

Ovariálna stimulácia
hormonálne pôsobenie na vaječníky za účelom rastu viacerých folikulov. V prirodzenom cykle dozrieva a ovuluje zvyčajne jeden oocyt. Pri technikách asistovanej reprodukcie je žiadúce podporiť rast viacerých folikulov pomocou liekov, aby sa zvýšila šanca na otehotnenie. Existuje viacero spôsobov ovariálnej stimulácie, pri plánovanej IUI je stimulácia mierna, pri IVF je cielená na dozretie čo najvyššieho počtu zrelých vajíčok.

Ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS)
zriedkavo sa vyskytujúca komplikácia, vznikajúca pri nadmernej reakcii vaječníkov na stimuláciu.

Ovariálny cyklus
menštruačný cyklus.

Ovulácia
proces, pri ktorom dochádza k prasknutiu dominantného Graafovho folikulu a uvoľneniu zrelého vajíčka, ktoré je následne zachytené vajíčkovodom, v ktorom nastáva oplodnenie.

P
Predĺžená kultivácia
vývoj embryí in vitro do štvrtého alebo piateho dňa od oplodnenia. Vo vybraných prípadoch táto metóda asistovanej reprodukcie zvyšuje šancu na otehotnenie.

Progesterón
ženský pohlavný hormón, ktorý sa tvorí v žltom teliesku vaječníka v luteálnej fáze cyklu. Jeho účinok spočíva v prestavbe sliznice maternice, ktorá sa pripravuje na uhniezdenie embrya a v prípade gravidity chráni embryo.

Prolaktín
hormón produkovaný v hypofýze. Vyvoláva a udržiava tvorbu materského mlieka. Určitá hladina prolaktínu je nevyhnutná pre tvorbu hormónov vo vaječníkoch, zvýšená hladina ale ich tvorbu utlmuje a tak môže spôsobiť cykly bez ovulácie a tiež niekedy nepravidelnú menštruáciu. Hladina prolaktínu sa upravuje liekmi, ak nie je zistená aj iná príčina neplodnosti.

Protilátky
mužský a ženský organizmus niekedy produkuje protilátky proti spermiám alebo embryu. Tieto bránia oplodneniu, otehotneniu alebo vývoju embrya a tak spôsobujú tzv. imunologickú neplodnosť.


Retrográdna ejakulácia
spätný tok ejakulátu do močového mechúra namiesto von z penisu, ktorý zapríčiňuje neuzavretie vonkajšieho zvierača močového mechúra. Má viacero príčin.


Seminálna plazma
tekutá časť ejakulátu. Produkujú ju tzv. prídavné pohlavné žľazy a funguje ako transportný roztok pre spermie.

Spermia
mužská pohlavná bunka. Tvorí sa v semenníkoch.

Spermiobanka
zariadenie, v ktorom sú v tekutom dusíku uložené zmrazené spermie.

Spermiogram
popis mikroskopického vyšetrenia ejakulátu muža. Na jeho základe sa orientačne posudzuje plodnosť muža.

Sterilita
neplodnosť.

Steroidy
veľká skupina hormónov produkovaných v rôznych žľazách s vnútorným vylučovaním (tzv. endokrinných). Pohlavné steroidy sú androgény (testosterón) produkované semenníkmi, estrogény (estradiol) a progesterón produkované vo vaječníkoch. Tvorba a vylučovanie steroidov sa riadia hormónmi z hypofýzy.


TESE
(testicular sperm extraction) mikrochirurgický odber spermií zo semenníka muža, ktorý nemá žiadne spermie v ejakuláte, za účelom oplodnenia vajíčka pri IVF.

Terato(zoo)spermia
prítomnosť veľkého množstva spermií s abnormálnym tvarom.

Testis
semenník, mužská pohlavná žľaza. V semenníku sa tvoria spermie a pohlavné hormóny (testosterón).

Testosterón
je hlavný mužský pohlavný hormón, ktorý sa vytvára najmä v semenníkoch, u ženy sa v menších množstvách tvorí vo vaječníkoch a v nadobličkách. Testosterón je zodpovedný za vývoj a funkciu mužských pohlavných orgánov a za tvorbu spermií.


Umelá inseminácia
zavedenie spermií do pohlavného traktu ženy iným spôsobom ako pohlavným stykom. Spermie môžu byť vložené do pošvy, krčka maternice, alebo do maternice.

Uterus
maternica.


Vajíčkovod
časť pohlavného traktu ženy, ktorá spája vaječník a maternicu. Zachytáva vajíčko uvoľnené pri ovulácii a uskutočňuje sa v ňom oplodnenie. Oplodnené vajíčko sa už vo vajíčkovode niekoľko krát rozdelí a putuje do maternice, kde sa implantuje.


Zona pellucida
ochranný obal vajíčka a po oplodnení aj prvých štádii vývoja embrya. Pri implantácii embryo tento obal opúšťa.

Zygota
oplodnené vajíčko; jednobunkové embryo. Je to prvé štádium vývoja embrya, od oplodnenia po prvé rozdelenie, ktorým vznikne dvojbunkové embryo. V zygote nastáva zmiešanie genetického materiálu spermie a vajíčka.

Žlté teliesko
corpus luteum.