Komplexné vstupné vyšetrenia páru

Keďže na neplodnosti páru sa podieľa žena a muž zhruba rovnakou mierou, v mnohých prípadoch aj obaja súčasne, je podrobná diagnostika oboch partnerov základným predpokladom správne zvolenej liečby.

Vstupné vyšetrenie je iniciálnou fázou, ktorá spočíva v zistení základnej anamnézy, teda ako dlho sa páru nedarí otehotnieť, akú liečbu už podstúpili, alebo aké majú iné ochorenia, ktoré na prvý pohľad nemusia súvisieť s plodnosťou. Preto je vhodné doniesť so sebou správy a výsledky z predošlých vyšetrení. Aby sa počet návštev zefektívnil, žena zároveň podstúpi gynekologické vyšetrenie, ultrazvuk a odber krvi na hormonálny profil a sérologické vyšetrenie. Partner musí absolvovať vyšetrenie spermiogramu po odporúčanej 3-5 dňovej sexuálnej abstinencii.

Po úvodných vyšetreniach lekár zhodnotí výsledky, na základe ktorých stanoví liečebný plán a celý ďalší postup partnerom podrobne vysvetlí. Podľa individuálnych potrieb odporučí ďalšie špecializované laboratórne a odborné vyšetrenia, ako sú laparoskopia, hysteroskopia, kontrastná ultrasonografia, urologické, imunologické a genetické vyšetrenia.