Chirurgický odber spermií (MESA/TESE)

Tento výkon sa využíva v prípadoch, keď v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie alebo pri výrazných odchýlkach v počte a kvalite spermií. Pri metóde TESE (Testicular sperm extraction) je odobratá zo semenníka malá vzorka tkaniva, z ktorého sú následne získavané spermie. Pri MESA (Microsurgical epididymal sperm aspiration) sa odsaje tekutina obsahujúca spermie z kanálikov nadsemenníka. Všetky urologické zákroky sú vykonávané v celkovej anestézii na urologickom operačnom sále. Získané spermie je možné použiť na oplodnenie vajíčok pri IVF alebo ich zmraziť a uchovať.