MUDr. Vladimíra Balogová, MBA

Gynekológ

MUDr. Vladimíra Balogová, MBA

Po ukončení štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach pracovala ako sekundárny lekár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP v Trebišove.
V roku 2015 nastúpila na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie UNLP v Košiciach, kde pracuje doteraz. Zároveň pôsobí aj v ambulantnej sfére. V roku 2018 absolvovala špecializačnú skúšku na SZU v Bratislave v odbore gynekológ-pôrodník. V roku 2016 úspešne absolvovala štúdium manažmentu zdravotníctva v Prahe a získala titul MBA.
Zúčastňuje sa pravidelne na vzdelávacích podujatiach, je členkou SGPS a EAES.
Od januára 2020 je súčasne členkou tímu centra asistovanej reprodukcie SPLN.

Zo súkromia: Rodinu si vážim nadovšetko, môj syn je pre mňa všetkým. Venujeme sa rôznym športom, turistike, tancu, cestovaniu.
Mojim heslom je výrok Georga Washingtona: “ Život nie je o tom, koľko rán rozdáš, ale koľko rán dostaneš a dokážeš vstať. Koľko rán dostaneš a posunieš vpred seba aj ostatných…”