MVDr. Terézia Mačák Kubašková, PhD.

Embryológ

 

MVDr. Terézia Mačák Kubašková, PhD.

V roku 2015 ukončila štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor všeobecné veterinárske lekárstvo. Po ukončení štúdia pôsobila ako interná doktorandka na Parazitologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Bola spoluriešiteľom národných a medzinárodných projektov a je autorkou a spoluautorkou viacerých karentových publikácii. V roku 2019 obhájila dizertačnú prácu na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Po obhajobe pracovala ako samostatný vedecký pracovník na SAV. Od septembra 2022 pracuje v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti SPLN ako embryológ. Je členom ESHRE /Európska asociácia pre humánnu reprodukciu a embryológiu/.

Zo súkromia:

Mám rada výzvy, som trpezlivá a snažím sa riešiť veci s chladnou hlavou. Jednou z mojich najväčších záľub je cestovanie a turistika. Rada trávim čas prechádzkami po horách alebo iba tak v papučiach v spoločnosti príjemných ľudí. Relaxujem aj pri pečení dobrôt pre priateľov a rodinu. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou skvelého tímu a pracovať v oblasti asistovanej reprodukcie, pretože je zmysluplná a je jedinečná.