Laboratórne vyšetrenia

Vyšetrenie ženských pohlavných hormónov sa vykonáva z krvi vždy s ohľadom na fázu menštruačného cyklu. Hormonálnym profilom stanovujeme koncentráciu hormónov: folikulostimulačného (FSH), luteinizačného (LH), estrogénov, progesterónu, prolaktínu, testosterónu, AMH (Anti-Müllerov hormón).

Koncentrácia AMH je úmerná zásobe vajíčok, stanovuje sa ním veľkosť ovariálnej rezervy. Ide o zásobu nerastúcich drobných folikulov vo vaječníkoch. Zvyšujúcim sa vekom tieto hodnoty postupne klesajú, zároveň sa zhoršuje kvalita vajíčok. Dôsledkom je klesajúca úspešnosť oplodnenia. Na hodnotenie ovariálnej rezervy sa používa vyšetrenie koncentrácie FSH, LH, AMH a vaginálne vyšetrenie ultrazvukom. Kombinácia týchto vyšetrení umožňuje výber optimálnej liečby.

Skríningovým vyšetrením hormónov štítnej žľazy je stanovenie koncentrácie tyreocyty stimulujúceho hormónu (TSH). Spoľahlivo ním možno zachytiť najčastejšie poruchy štítnej žľazy, ktoré často negatívne ovplyvňujú reprodukčné zdravie.

V rámci laboratórnych vyšetrení je potrebné vylúčiť prítomnosť patogénov infekčných ochorení, ktoré sú prenášané pohlavným stykom. Súhrnne ich nazývame STD – sexually transmitted diseases. Patria sem syfilis, kvapavka, chlamýdie, ureaplazmy, mykoplazmy, HIV (vírus ľudskej imunodeficiencie) a vyšetrenie na hepatitis B a hepatitis C. Podľa pôvodcu a klinických príznakov sa laboratórna diagnostika opiera buď o kultivačné mikrobiologické vyšetrenie výterov z pošvy, uretry (penisu), moča a pod. alebo o sérologické vyšetrenie – dôkaz protilátok v krvi pacienta.

Rýchle stanovenie presnej diagnózy je základom optimálnej liečby likvidujúcej nielen vlastné ochorenie, ale aj jeho šírenie, pretože možnými trvalými následkami zásadného charakteru sú poruchy plodnosti postihujúce ženy aj mužov.