Reprodukčná genetika

Reprodukčná genetika sa zameriava na prekoncepčné a prenatálne vyšetrenia neplodných párov, na prevenciu geneticky podmienených ochorení. Genetické vyšetrenia prebiehajú v troch fázach, pozostávajú zo špecializovanej genetickej konzultácie, klinickej cytogenetiky a molekulárnej genetiky. Ich cieľom je vylúčiť prenos geneticky podmienených ochorení na plod. Základným laboratórnym vyšetrením v reprodukčnej genetike je vyšetrenie chromozómov – zostavenie karyotypu obidvoch partnerov. Tieto vyšetrenia definujú genetické riziká, ich súčasťou je aj prenatálna genetická diagnostika, v indikovaných prípadoch už v predimplantačnom období.

Reprodukčná imunológia

Správna funkcia imunitného systému je základným predpokladom procesu oplodnenia a prirodzeného vývoja plodu. Ak v priebehu diagnostiky porúch neplodnosti lekár vylúči všetky anatomické, hormonálne, infekčné a genetické príčiny, je potrebné zvážiť vyšetrenia reprodukčnej imunológie.

Týkajú sa žien s opakovanými spontánnymi potratmi, po neúspešných pokusoch niektorej z metód asistovanej reprodukcie (ak nedôjde k počatiu alebo k donoseniu plodu), pri imunopatológiách v rodine, alebo ak sú dokázané špecifické autoimunitné ochorenia.

Imunológ vykoná podľa individuálnych potrieb vyšetrenia bunkovej imunity, vyšetrenia reprodukčného systému (protilátky proti spermiám, zona pellucida, ováriám), skríning systémových autoimunitných ochorení, vyšetrenia ochorení ako je celiakia, histamínová intolerancia, cystická fibróza, alebo ochorenia štítnej žľazy. Protilátky proti spermiám je možné detekovať u žien v cervikálnom hliene, v sére, alebo v seminálnej plazme neplodných mužov. Protilátky proti vaječníkom a zona pellucida sa diagnostikujú zo séra žien najčastejšie metódou nepriamej imunofluorescencie.

Spolupracujeme s imunologickým centrom, zabezpečíme v prípade potreby objednanie a kontakty na špecialistu- imunológa, taktiež následné konzultácie.