Reprodukčná genetika a imunológia

Zameriava sa na preventívne prekoncepčné a prenatálne vyšetrenia neplodných párov, prevenciu geneticky podmienených ochorení. Pozostáva zo špecializovanej genetickej konzultácie, klinickej cytogenetiky a molekulárnej genetiky. Cieľom reprodukčnej genetiky je umožniť partnerom mať nepostihnuté dieťa. Definuje genetické riziká, jej súčasťou je prenatálna genetická diagnostika, v indikovaných prípadoch už v predimplantačnom období. Základným laboratórnym vyšetrením v reprodukčnej genetike je vyšetrenie chromozómov – zostavenie karyotypu obidvoch partnerov.

Správna funkcia imunitného systému je základným predpokladom oplodnenia a vývoja tehotenstva. Výlučne imunologické príčiny poruchy plodnosti sa vyskytujú u 2 až 3 % párov. K najlepšie preštudovaným patria protilátky proti spermiám, vaječníkom a protilátky proti zona pellucida (zabezpečuje prienik iba jednej spermie do vajíčka). Protilátky proti spermiám je možné detekovať u žien v cervikálnom hliene, v sére, alebo v seminálnej plazme neplodných mužov. Protilátky proti vaječníkom a zona pellucida sa diagnostikujú zo séra žien najčastejšie metódou nepriamej imunofluorescencie.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok:  7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/