Cieľom vyšetrení je odhalenie príčiny neplodnosti a následné zvolenie adekvátnej liečby. Vždy sa vyšetrujú obaja partneri. U časti párov nie je ani po použití všetkých vyšetrovacích metód odhalená príčina neplodnosti (ide o tzv. idiopatickú sterilitu).

V diagnostike rozlišujeme základné a špeciálne (doplnkové) vyšetrenia. Na základe výsledkov základných vyšetrení sa lekár rozhodne, či sú nutné aj špeciálne vyšetrenia.

 

Vyšetrenie ženy

Základné vyšetrenia

 • Pohovor s pacientkou (priebeh menštruačného cyklu, prekonané ochorenia, už vykonané vyšetrenia a predchádzajúca liečba neplodnosti a pod.) a základné gynekologické vyšetrenie.
 • Zmonitorovanie spontánneho menštruačného cyklu a rastu folikulov bez akýchkoľvek hormonálnych liekov. Prvé vyšetrenie sa vykoná jeden z prvých troch dní menštruačného krvácania a spočíva v odbere krvi na hormonálne vyšetrenie a v ultrazvukovom vyšetrení. Ďalšie dva odbery krvi a vyšetrenia ultrazvukom sa vykonajú aj medzi 12. až 14. a medzi 20. až 22. dňom menštruačného cyklu.
 • Mikrobiologické vyšetrenie pošvy a krčka maternice a odber krvi na vyšetrenie pohlavne prenosných ochorení. Tieto vyšetrenia je možné zrealizovať aj u obvodného gynekológa.

Doplnkové vyšetrenia

 • Hysterosalpingografia (ambulantný röntgenologický výkon s röntgen kontrastnou látkou) Vykonáva sa pre posúdenie priechodnosti vajíčkovodov.
 • Laparoskopia (operačný výkon v celkovej anestézii) Umožní posúdiť stav a funkciu vnútorných pohlavných orgánov (maternice, vaječníkov, vajíčkovodov) a v prípade potreby aj vykonať chirurgický zákrok (napr. odstrániť zrasty, ložiská endometriózy).
 • Hysteroskopia (diagnostický, alebo operačný výkon, väčšinou vykonávaný v celkovej anestézii) Slúži na posúdenie stavu dutiny maternice, sliznice maternice, ústia vajíčkovodov.
 • Postkoitálny test (posúdenie kvality hlienu krčka maternice, množstva a pohybu spermií po normálnom pohlavnom styku); v poslednej dobe sa využíva zriedkavo.
 • Genetické vyšetrenie (pri podozrení na geneticky podmienené poruchy plodnosti).
 • Imunologické vyšetrenie (na prítomnosť protilátok proti spermiám a vajíčkam).
 • Psychologické a sexuologické vyšetrenie (pri ťažkostiach pri pohlavnom styku, psychoreaktívnych poruchách a pod.).

 

Vyšetrenie muža

Základné vyšetrenia

 • Spermiogram – z ejakulátu získaného masturbáciou po troj až päťdňovej sexuálnej abstinencii sa stanovuje objem ejakulátu, počet spermií, podiel a kvalita ich pohybu, podiel patologických (abnormálnych) foriem spermií, prítomnosť ďalších buniek; v prípade potreby aj mikrobiologické vyšetrenie na odhalenie pôvodcu prítomnej infekcie.
 • Vyšetrenie krvi na prítomnosť pohlavne prenosných ochorení.

Doplnkové vyšetrenia

 • Urologické vyšetrenie (pri zápalových ochoreniach alebo po úrazoch pohlavných orgánov).
 • Genetické vyšetrenie (pri podozrení na geneticky podmienené poruchy plodnosti, pri ťažších poruchách spermiogramu, alebo pred pokusom o chirurgické získanie spermií).
 • Vyšetrenie hormonálnych hladín (pri ťažších poruchách spermiogramu).
 • Psychologické a sexuologické vyšetrenie (pri impotencii, nedostatočnej erekcii, chýbajúcej ejakulácii a pod.).

Kontakt

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.