Metóda (microfluid sperm selection) je založená na princípe prirodzeného výberu spermií pri prechode cez mikrobariéry imitujúce prirodzené prostredie ženského reprodukčného systému (vajcovody). Vybrané spermie majú lepšiu morfológiu, genetickú kvalitu a viac ako dvojnásobnú životaschopnosť a pohyblivosť ako neselektované spermie. Preukázateľne zvyšuje úspešnosť cyklu až o 25 %.
Je to šetrná alternatíva k štandardnému spracovaniu spermií, ktorá nevyžaduje žiadne predchádzajúce spracovanie vzorky, ani použitie zariadení (napr. centrifúgy), ktoré zvyšujú oxidačný stres v spermiách.

Postup odporúčame :

  • Po opakujúcich sa zlyhaniach IUI
  • V prípade nízkej miery oplodnenia vajíčka pomocou ICSI v predchádzajúcom cykle
  • Pre opakujúce sa potraty
  • Po viacnásobnom prenose embryí bez následnej implantácie embrya
  • V prípade nekvalitných embryí v predchádzajúcich IVF cykloch

Negatívny vplyv na poškodenie spermií má fajčenie, znečistené prostredie, vyšší vek muža, užívanie niektorých liekov, nesprávna životospráva ale aj rôzne zápalové ochorenia.