Ceny jednotlivých výkonov sú závislé od veku pacienta, jeho zdravotného stavu, individuálnych potrieb a druhu liečby. Podrobné informácie jednotlivých ošetrení Vám radi poskytneme na základe Vašich požiadaviek. Kontaktujte nás vyplnením formuláru, alebo mailom na info@spln.eu

 

Cenník výkonov

DRUH VÝKONU
hradí zdravotná poisťovňadoplatok pacienta-poistenca
SAMOPLATCOVIA
IVF cyklus (základná liečba)
Odber oocytov a prenos embryí

Odber oocytov a prenos embryí s PGD vyšetrením pre poistencov UNION – zdravotná poisťovňa a.s., s diagnózou Z31.8

1200


20081200


Odber oocytov bez prenosu embryí800800
Prerušenie cyklu pred odberom oocytov150150
Pacientka, ktorá absolvuje 3 IVF cykly (nie SOFT a natívne cykly) v našom centre, má na 4. cyklus zľavu 50%
SOFT cyklus
Odber oocytov s transferom embryí600600
Odber oocytov bez transferu embryí450450
Prerušenie cyklu pred odberom oocytov100100
Natívny cyklus
Odber oocytov s transferom embryí450450
Odber oocytov bez transferu embryí350350
Prerušenie cyklu pred odberom oocytov100100
Príplatok za celkovú anestéziu pri OPU5050
Doplňujúce výkony k IVF, ktoré ZP nehradí
Intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI) Max. 200 eur
iba UNION ZP. a.s. + doplatok pacienta
– 1-3 oocytyiba UNION ZP. a.s. 250250
– 4-6 oocytoviba UNION ZP. a.s. 300300
– za každý ďalší oocyt1515
PICSI (vždy nutné ICSI)120120
Selekcia spermií mikrofluidným čipom (MSS – Microfluidic sperm sorting)220
220
Predĺžená kultivácia embryí (viac ako 2 dni)180180
Time Lapse Monitoring embryí – časozberný monitoring embryí150150
Kultivácia embryí – viackomôrkový inkubátor 100100
Asistovaný hatching (AH)150150
Embryo glue100100
Serologické vyšetrenia na infekčné ochorenia z krvi v rámci IVF cyklu u samoplatcov25
Intrauterinná inseminácia spermiami partnera (IUI)150150
Intrauterinná inseminácia spermiami
darcu (IUD)
350350
Použitie darovaných spermií v rámci IVF, po výbere z databázy darcov + poplatok za transport350 + transport350 + transport
IUD spermiami darcu – po výbere z databázy darcov + poplatok za transport350 + transport350 + transport
Zmrazovanie pohlavných buniek – embryí a následné uskladnenie
Mrazenie embryí 1-3 pejety/nosiče
350350
Každá ďalšia pejeta/nosič 100100
Uskladnenie embryí na každý ďalší rok – predĺženie uskladnenia150150
Administratívny poplatok za prípravu dokumentácie k prevozu z/do IVF centra v rámci SR / zahraničie150/250150/250
Transfer rozmrazených embryí (KET)250250
Opätovné zmrazenie po rozmrazení – revitrifikácia250250
Zmrazenie oocytov
Cyklus so zmrazením oocytov na 1 rok (pred onkol. liečbou)650650
Cyklus zmrazenie oocytov na 1 rok (social freezing na vlastnú žiadosť)12001200
Zmrazenie oocytov a následné uskladnenie
Zmrazenie (1-5) oocytov, nutný výkon350350
Zmrazenie (6-10) oocytov, nutný výkon IVF so stimuláciou550550
Zmrazenie (11- 19 ) oocytov, nutný výkon IVF so stimuláciou750750
Uskladnenie oocytov na každý ďalší rok150150
Zmrazenie spermií
Zmrazenie spermií plán liečby neplodnosti100100
Zmrazenie spermií onkologickí pacienti00
Viac ako 2 kryoskúmavky150150
Uskladnenie zmrazených spermií na 1 rok (na vlastnú žiadosť)150150
Uskladnenie spermií na každý ďalší rok150150
Vyšetrenie spermiogramu
Základný spermiogram podľa WHO vrátane morfológie2020
Test vitality spermií3030
Vyšetrenie protilátok proti spermiám v ejakuláte5555
Test integrity DNA spermií125125
Oxisperm5050
SpermPack – komplexné vyšetrenie spermiogramu (koncentrácia, pohyblivosť, morfológia spermií, protilátky proti spermiám, test integrity DNA spermií, Oxisperm, Vital Test)100
iba UNION a.s., + doplatok pacienta
230230
Platelet rich plazma terapia (PRP)
PRP Cellular MATRIX terapiaNaši pacienti 250

Zahraniční pacienti 350

PRP omladenie vaječníkov+ anestézia950€
Cenník výkonov platný od 10.6.2024
Schválil Ing. Jaroslav Jakubčin – konateľ spoločnosti
Ceny uvedené v cenníku za jednotlivé výkony sú konečné a v mene EURO.
Platby sa realizujú v deň zahájenia liečby priamo v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti.

Cenník výkonov – nehradené zdravotnou poisťovňou (ZP)

DRUH VÝKONU
SAMOPLATCOVIA
Výkony nehradené ZP
Gynekologické ultrazvukové vyšetrenie30
Vyšetrenie ovariálnej rezervy (AMH + AFC)20
Genetické vyšetrenie30
USG vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov (HyFoSy)150
Postkoitálny test15
Zavedenie intrauterinného telieska15
Tehotenské vyšetrenie na žiadosť pacientky10
Gynekologické vyšetrenie na žiadosť pacientky10
Punkcia ovariálnej cysty100
Abtorzia polypu krčka maternice50
Dilatácia krčka maternice50
Frakcionovaná kyretáž krčka a tela maternice100
Cytoster z krčka (sklíčko)15
Cytoster z krčka (liquid base)30
Príplatok za celkovú anestéziu60
Ukončenie uskladnenia biologického materiálu15
Konzultácia50
Psychologické konzultácie
Sedenie30
TEST ANTIGENOVÝ na COVID – 19 s vyhodnotením do 20 min15
Cenník výkonov – nehradené zdravotnou poisťovňou (ZP) platný od 10.6.2024
Schválil Ing. Jaroslav Jakubčin – konateľ spoločnosti
Ceny uvedené v cenníku za jednotlivé výkony sú konečné a v mene EURO.
Platby sa realizujú v deň zahájenia liečby priamo v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti.