Ceny jednotlivých výkonov sú závislé od veku pacienta, jeho zdravotného stavu, individuálnych potrieb a druhu liečby. Podrobné informácie jednotlivých ošetrení Vám radi poskytneme na základe Vašich požiadaviek. Kontaktujte nás vyplnením formuláru, alebo mailom na info@spln.eu

 

Cenník výkonov

DRUH VÝKONU
hradí zdravotná poisťovňadoplatok pacienta-poistenca
SAMOPLATCOVIA
IVF cyklus (základná liečba)
Odber oocytov a prenos embryí

Odber oocytov a prenos embryí s PGD vyšetrením pre poistencov UNION - zdravotná poisťovňa a.s., s diagnózou Z31.8

1200


2008

-


-

1200


-

Odber oocytov bez prenosu embryí800-800
Prerušenie cyklu pred odberom oocytov150-150
Pacientka, ktorá absolvuje 3 IVF cykly (nie SOFT a natívne cykly) v našom centre, má na 4. cyklus zľavu 50%
SOFT cyklus
Odber oocytov s transferom embryí-600600
Odber oocytov bez transferu embryí-450450
Prerušenie cyklu pred odberom oocytov-100100
Natívny cyklus
Odber oocytov s transferom embryí-450450
Odber oocytov bez transferu embryí-350350
Prerušenie cyklu pred odberom oocytov-100100
Príplatok za celkovú anestéziu pri OPU-5050
Doplňujúce výkony k IVF, ktoré ZP nehradí
Intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI)Max. 200 eur
iba UNION ZP. a.s. + doplatok pacienta
- 1-3 oocytyiba UNION ZP. a.s.250250
- 4-6 oocytoviba UNION ZP. a.s.300300
- za každý ďalší oocyt-1515
PICSI (vždy nutné ICSI)-120120
MACS - magneticky aktivovaná selekcia spermií-250250
Predĺžená kultivácia embryí (viac ako 2 dni)-180180
Time Lapse Monitoring embryí - časozberný monitoring embryí-150150
Kultivácia embryí – viackomôrkový inkubátor-100100
Asistovaný hatching (AH)-150150
Embryo glue-100100
Serologické vyšetrenia na infekčné ochorenia z krvi v rámci IVF cyklu u samoplatcov--25
Intrauterinná inseminácia spermiami partnera (IUI)-150150
Intrauterinná inseminácia spermiami
darcu (IUD)
-350350
Použitie darovaných spermií v rámci IVF-350350
IUD spermiami darcu - po výbere z databázy darcov + poplatok za transport-350 + transport350 + transport
Zmrazovanie pohlavných buniek - embryí a následné uskladnenie
Zmrazovanie pohlavných buniek - embryí a následné uskladnenie

Mrazenie embryí 1-3 pejety/nosiče
-200200
Každá ďalšia pejeta/nosič-100100
Uskladnenie embryí na každý ďalší rok – predĺženie uskladnenia-120120
Administratívny poplatok za prípravu dokumentácie k prevozu z/do IVF centra v rámci SR / zahraničie-150/250150/250
Transfer rozmrazených embryí (KET)-250250
Opätovné zmrazenie po rozmrazení-100100
Zmrazenie oocytov
Cyklus so zmrazením oocytov na 1 rok (pred onkol. liečbou)-650650
Cyklus zmrazenie oocytov na 1 rok (social freezing na vlastnú žiadosť)-12001200
Zmrazenie oocytov a následné uskladnenie
Zmrazenie (1-5) oocytov, nutný výkon-350350
IVF so stimuláciou
Zmrazenie (6-10) oocytov, nutný výkon IVF so stimuláciou-550550
Zmrazenie (11- 19 ) oocytov, nutný výkon IVF so stimuláciou-750750
Uskladnenie oocytov na každý ďalší rok-120120
Zmrazenie spermií
Zmrazenie spermií plán liečby neplodnosti-3030
Zmrazenie spermií onkologickí pacienti00
Viac ako 2 kryoskúmavky-5050
Uskladnenie zmrazených spermií na 1 rok (na vlastnú žiadosť)-120120
Uskladnenie spermií na každý ďalší rok-120120
Vyšetrenie spermiogramu
Základný spermiogram podľa WHO vrátane morfológie-2020
Test vitality spermií-2525
Vyšetrenie protilátok proti spermiám v ejakuláte-3030
Test integrity DNA spermií-8080
Oxisperm-4040
SpermPack - komplexné vyšetrenie spermiogramu (koncentrácia, pohyblivosť, morfológia spermií, protilátky proti spermiám, test integrity DNA spermií, Oxisperm, Vital Test)100
iba UNION a.s., + doplatok pacienta
160160

Cenník výkonov - nehradené zdravotnou poisťovňou (ZP)

DRUH VÝKONU
SAMOPLATCOVIA
Výkony nehradené ZP
Ultrazvukové vyšetrenie15
Vyšetrenie ovariálnej rezervy (AMH + AFC)20
Genetické vyšetrenie30
Hysterosonografia50
USG vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov (HyFoSy)150
Postkoitálny test15
Zavedenie intrauterinného telieska15
Tehotenské vyšetrenie na žiadosť pacientky10
Gynekologické vyšetrenie na žiadosť pacientky10
Punkcia ovariálnej cysty100
Abtorzia polypu krčka maternice50
Dilatácia krčka maternice50
Frakcionovaná kyretáž krčka a tela maternice100
Cytoster z krčka (sklíčko)15
Cytoster z krčka (liquid base)25
Príplatok za celkovú anestéziu50
Ukončenie uskladnenia biologického materiálu15
Konzultácia50
Psychologické konzultácie
Sedenie30
TEST ANTIGENOVÝ na COVID - 19 s vyhodnotením do 20 min15

Cenník platný od 19.10.2020
Schválil Ing. Jaroslav Jakubčin – konateľ spoločnosti
Ceny uvedené v cenníku za jednotlivé výkony sú konečné a v mene EURO.
Platby sa realizujú v deň zahájenia liečby priamo v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti.