Ceny jednotlivých výkonov sú závislé od veku pacienta, jeho zdravotného stavu, individuálnych potrieb a druhu liečby. Podrobné informácie jednotlivých ošetrení Vám radi poskytneme na základe Vašich požiadaviek. Kontaktujte nás vyplnením formuláru, alebo mailom na info@spln.eu

 

Cenník výkonov

DRUH VÝKONUÚHRADA ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU (ZP) v €SAMOPLATCOVIA v €
IVF cyklus (základná liečba)
Odber oocytov a prenos embryí
plná úhrada
1000
Odber oocytov bez prenosu embryí
plná úhrada
750
Prerušenie cyklu pred odberom oocytov
plná úhrada
150
Pacientka, ktorá absolvuje 3 IVF cykly (nie SOFT a natívne cykly) v našom centre, má na 4. cyklus zľavu 50%
SOFT cyklus
Odber oocytov s transferom embryí
550
Odber oocytov bez transferu embryí
400
Prerušenie cyklu pred odberom oocytov
100
Natívny cyklus
Odber oocytov s transferom embryí
450
Odber oocytov bez transferu embryí
350
Prerušenie cyklu pred odberom oocytov
50
Príplatok za celkovú anestéziu pri OPU
50
Doplňujúce výkony k IVF, ktoré ZP nehradí
Intracytoplazmatická injekcia spermie (ICSI)
- 1-3 oocyty
250
250
- 4-6 oocytov
300
300
- za každý ďalší oocyt
15
15
PICSI (vždy nutné ICSI)
120
120
MACS – magneticky aktivovaná selekcia spermií
250
250
Predĺžená kultivácia embryí (do 5. dňa vývoja embrya)
100
100
Time Lapse Monitoring embryí (do 3. dňa vývoja embrya)
150
150
- každý ďalší deň kultivácie
50
50
Asistovaný hatching (AH) - mechanický
100
100
Asistovaný hatching (AH) - laser
150
150
Laserom asistované stenčenie z. pellucida (LAZT)
100
100
Embryo glue
70
70
Príjem darovaných spermií v rámci IVF
100
100
Embryogen
100
100
Serologické vyšetrenia na infekčné ochorenia z krvi v rámci IVF cyklu u samoplatcov
25
Intrauterinná inseminácia spermiami partnera (IUI)
70
70
Intrauterinná inseminácia spermiami
darcu (IUD)
250
250
IUD spermiami darcu - po výbere z databázy darcov
350
350
Zmrazovanie pohlavných buniek a embryí
Zmrazenie embryí a uskladnenie na 1 rok (do 4. dňa vývoja)
- 1-3 pejety
100
100
- viac ako 3 pejety
150
150
Zmrazenie embryí a uskladnenie na 1 rok (štádium blastocysty)
- 1-3 pejety
200
200
- každá ďalšia pejeta
30
30
Uskladnenie embryí na každý ďalší rok
100
100
Transfer rozmrazených embryí (KET)
150
150
Zmrazenie oocytov
- cyklus so zmrazením oocytov na 1 rok (pred onkol. liečbou)
plná úhrada
650
- cyklus so zmrazením
oocytov na 1 rok (social freezing – na vlastnú žiadosť) – punkcia vrátane anestézie
800
Zmrazenie oocytov a uskladnenie na 1 rok
- 1-3 pejety
200
200
- každá ďalšia pejeta
100
100
- uskladnenie oocytov na každý ďalší rok
100
100
Zmrazenie spermií a uskladnenie na 1 rok (plán liečby neplodnosti
a onkologickí pacienti)
30
30
Zmrazenie spermií a uskladnenie na 1 rok (na vlastnú žiadosť)
100
100
Uskladnenie spermií na každý ďalší rok
100
100
Vyšetrenie spermiogramu
Rozšírený spermiogram – vrátane morfológie
15
15
Test vitality spermií
25
25
Vyšetrenie protilátok proti spermiám v ejakuláte
30
30
Test integrity DNA spermií
80
80
Oxisperm
40
40
SpermPack - komplexné vyšetrenie spermiogramu (koncentrácia, pohyblivosť, morfológia spermií, protilátky proti spermiám, test integrity DNA spermií, Oxisperm, Vital Test)
160
160
Darcovstvo oocytov
Kompletný IVF cyklus s
darovanými oocytmi
2200
3800
Výkony nehradené ZP
Ultrazvukové vyšetrenie
10
Vyšetrenie ovariálnej rezervy (AMH + AFC)
20
Genetické vyšetrenie
30
Hysterosonografia
50
USG vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov (HyFoSy)
100
Postkoitálny test
15
Zavedenie intrauterinného telieska
15
Tehotenské vyšetrenie na žiadosť pacientky
10
Gynekologické vyšetrenie na žiadosť pacientky
10
Punkcia ovariálnej cysty
100
Abtorzia polypu krčka maternice
50
Dilatácia krčka maternice
50
Frakcionovaná kyretáž krčka a tela maternice
100
Cytoster z krčka (sklíčko)
15
Cytoster z krčka (liquid base)
25
Príplatok za celkovú anestéziu
50
Ukončenie uskladnenia biologického materiálu
15
Psychologické konzultácie
Sedenie
30

Cenník platný od 07.02.2018
Schválil Ing. Jaroslav Jakubčin – konateľ spoločnosti
Ceny uvedené v cenníku za jednotlivé výkony sú konečné.
Platby sa realizujú v deň zahájenia liečby priamo v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti.

Kontakt

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok:  7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Kunayová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.