Jarmila Orosová

Sanitárka

Jarmila Orosová

Od roku 2000 pracovala ako sanitárka v nemocnici L. Paustera v Košiciach, od augusta 2016 pracuje v spoločnosti Sanatórium pre liečbu neplodnosti – SPLN.

Zo súkromia: Mám rada čistotu a poriadok, mám citovú väzbu najmä na psíkov, ktorým sa venujem aj vo svojom voľnom čase. Úsmev a dobrá nálada je základom každého môjho dňa.