Koľko stojí umelé oplodnenie / IVF?

Túžba po dieťati mnohé páry zavedie k dverám centra pre asistovanú reprodukciu. Okrem toho, že nie vždy je to jednoduchá cesta, býva zaťažkávajúca aj pre rodinný rozpočet.

V živote sú veci, ktoré sa nedajú prerátať na peniaze. Za zdravie, lásku a rodinu by sme dali čokoľvek. Počať dieťa za pomoci odborníkov  je síce dostupnejšie ako kedykoľvek v minulosti, ale je fajn vedieť, s akými nákladmi počítať.

Čo a kedy prepláca zdravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa tu zohráva dôležitú úlohu a vie nápor na peňaženku za cyklus umelého oplodnenia výrazne odľahčiť. V mnohých prípadoch prepláca všetky vyšetrenia potrebné k sledovaniu počas stimulácie, samotný odber oocytov (vajíčok), základnú metódu oplodnenia pomocou IVF a vklad čerstvých embryí. Na lieky potrebné k stimulácii prispieva 2/3 ceny lieku, 1/3 si hradí klient. To všetko pokiaľ spĺňa vekovú hranicu do 39 rokov alebo iné indikácie – zákonné vymedzenie uvádzame v tomto článku.

Čo je považované za cyklus umelého oplodnenia?

 • jeden cyklus pred odberom oocytov – pacientka bola stimulovaná, ale k odberu vajíčok z rôznych príčin nedošlo
 • jeden cyklus s odberom oocytov na in vitro fertilizáciu bez prenosu embryí – pacientka bola stimulovaná, vajíčka sa odobrali, ale ku vkladu embrya z rôznych príčin nedošlo
 • jeden kompletný cyklus s prenosom embryí

Výsledná cena umelého oplodnenia / IVF

V tomto článku nenájdete presný rozpočet. Stanoviť presnú cenu vopred nie je možné, nakoľko každý pár je jedinečný.  Ponúkame Vám však dva reálne príklady, ktoré Vám poskytnú približnú predstavu.


Petra a Igor

Petra má 31 rokov, jej manžel Igor je o 6 rokov starší. Kým prišli k nám so SPLNu, o dieťa sa snažili neúspešne 3 roky.

Na bezplatnej úvodnej konzultácii po prebratí základných informácií sme sa dohodli na tom, že doplníme  tieto vyšetrenia:

 • u Petry išlo o  gynekologickú prehliadku, ultrasonografiu, odber krvi (hormonálny profil, krvný obraz, stanovenie ovariálnej rezervy, …) = hradené ZP
 • u Igora sme doplnili základné vyšetrenie spermiogramu = nie je hradené ZP a stojí 15 Eur.

Na základe vyšetrení sa s lekárom dohodli na inseminácii. Nasledovala hormonálna stimulácia a samotný zákrok.

Doteraz Petra a Igor zaplatili za:

 • lieky na prípravu endometria, čiastočne hradené ZP + doplatok do 20 Eur,
 • výkon inseminácia, hradené klientom 100 Eur.

Spolu približne 135 Eur.

Keďže inseminácia nebola úspešná, zaslali sme do poisťovne žiadosť o IVF. Ak sú splnené podmienky, jednou z nich je vek, poisťovňa prepláca žene 3 IVF cykly za život do veku 39 rokov. O podmienkach sa bližšie dočítate tu.

Po schválení žiadosti sa začal komplexný IVF proces s prenosom embrya, ktorý zahŕňal:

 • Stimuláciu – v závislosti od veku, hormonálnych hladín a prípadných sprievodných komplikácií, sa za medikamentóznu liečbu dopláca od 125 – 350 Eur, v prípade Petry bol doplatok na spodnej hranici, čiže 125 Eur.
 • Odber oocytov a prenos embryí – základné výkony plne hradené ZP.
 • Keďže Igor mal o niečo horšie výsledky základného spermiogramu, embryológ doporučil MACS (250 Eur) a ICSI (5 oocytov  300 Eur) – magnetickú selekciu spermií a intracytoplazmatickú injekciu do oocytu. Ide o nadštandardné výkony plne hradené klientom a spolu je to 550 Eur.
 • Embryá prešli predĺženou kultiváciou a boli kontrolované pod embryoscopom. Tieto výkony sú nadštandardné, napriek tomu sú nutné kvôli zabezpečeniu získania kvalitných embryí. Cena za výkony je 250 Eur.
 • Embryoglue – tzv. „tkaninové lepidlo“ používané pri prenose embrya odporúčame párom pre uľahčenie uhniezdenia. Stojí 70 Eur.
 • Zmrazenie a uskladnenie embrií – podarilo sa získať ďalších 5 kvalitných embryí, suma za zmrazenie a uskladnenie sa odvíja od počtu embryí, Petra a Igor doplácali 300 Eur.

Konečná cena za všetky úkony Petry a Igora spojené s IVF je 1295 Eur.


Aneta a Matrin

Aneta a Martin navštívili naše centrum ako druhé v poradí. V predošlom centre absolvované zákroky nedopadli úspešne, tak sa po roku pauzy rozhodli opäť vydať na cestu za dieťatkom, tentoraz u nás.

Aneta aj Martin  majú  43 rokov. Po predchádzajúcich skúsenostiach sa s lekárom dohodli rovno na zaradení do IVF cyklu. Vzhľadom na Anetin vek platia celý cyklus bez účasti ZP.
Prešli týmito vyšetreniami:

 • Bezplatná vstupná konzultácia
 • Gynekologické vyšetrenie a USG = 10 Eur.
 • Vyšetrenie krvi – hormonálny profil = 20 Eur.
 • Serologické vyšetrenia na infekčné ochorenia z krvi v rámci IVF cyklu podstúpili obaja = spolu 50 Eur.
 • Vyšetrenie základného spermiogramu a test vitality spermií = 15 Eur + 25 Eur, spolu  40 Eur.
 • Stimuláciu z dôvodu Anetinho veku hradili klienti v plnom rozsahu. Je to približne 700 Eur.
 • Odber a prenos embryí v celkovej anestézii stojí 1050 Eur.
 • Vzhľadom na vyšší vek Anety sa podarilo odobrať 4 vajíčka, z toho 3 boli oplodniteľné pomocou metódy ICSI. Cena je 250 Eur.
 • Slelekcia spermií – MACS stojí 250 Eur.
 • Predĺženú kultiváciu a embryoscope embryológ považoval za nutnosť. Spolu 250 Eur.
 • Pred prenosom sa použila nadštandardná metóda tzv. asistovaný hatching, ktorá uľahčí embryu opustiť ochranný obal a pomocou embryoglue sa uhniezdiť. Cena za oba úkony je 220 Eur.
 • Ostatné 2 embryá boli kvalitné, preto sa zmrazili a uskladnili pre prípadný neskorší tzv. kryoembryotransfer, v sume 200 Eur.

Bohužiaľ sa prvý vklad nepodaril, a tak sa manželia po 2 mesačnej pauze  vrátili, aby Aneta po krátkej medikametóznej príprave endometria (cca 25 Eur) absolvovala spomínaný kryoembryotransfer (KET), ktorého cena je 150 Eur.
Druhý vklad bol úspešný a celkovo ich zákroky aj s liečbou stáli 3215 Eur.

Ako vidíte, nedá sa dopredu určiť, koľko bude vaša konkrétna cesta stáť. Ku každému páru pristupujeme individuálne, spoločne hľadáme najvhodnejšie riešenie pre vás.
Ak stále váhate, úvodná konzultácia v SPLNe nestojí nič 🙂

Naozaj je cena privysoká?

Spomínané dva príklady sú reálne, aj keď majú zmenené mená. Dnes už majú svoju rodinku pokope a všetci s istotou potvrdia, že cena, energia a čas, ktorý investovali, sa im niekoľkonásobne vracia každý deň, ktorý si užívajú spolu so svojimi deťmi.

Ďalšie články