21
nov

Praktické odporúčanie pre manažment neplodného páru pre klinickú prax z pohľadu andrológa/urológa schválené Slovenskou urologickou spoločnosťou a Slovenskou sexuologickou spoločnosťou

Záverečné odporúčania

  • Klinické vyšetrenie muža je prvým vyšetrením muža na odhalenie príčin infertility
  • Vyšetrenie SPG musí byť v súlade s kritériami a manuálom vyšetrenia SPG podľa WHO
  • Muži s ťažkou oligozoospermiou, alebo azoospermiou (spermatozoa < 5 mil/ml) by sa mali podrobiť genetickému vyšetreniu
  • Operáciu varikokély je potrebné zvážiť v prípade klinického prejavu varikokély, alebo patologického spermiogramu
  • Žiadne dôkazy nenaznačujú benefit liečby varikokély u mužov, ktorí majú normálny SPG
  • Substitučná liečba testosterónom je prísne kontraindikovaná pri liečbe mužskej neplodnosti
  • Pre prípady hypogonadotropného hypogonadizmu sa odporúča medikamentózna liečba mužskej neplodnosti
  • Erektilná dysfunkcia a predčasná ejakulácia môžu výrazne zhoršiť fertilizačný potenciál muža
  • Pri patologických spermiogramoch u mužov s idiopatickou infertilitou je možné zvážiť možnosť suplementácie výživovými doplnkami s obsahom antioxidantov
Zdroj: autorský kolektív :
 MUDr. Martin Hrivňák, PhD.
 MUDr. Igor Bartl
 MUDr. Ivan Kubiš
 MUDr. Branislav Obšitník, PhD.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/