Praktické odporúčanie pre manažment neplodného páru pre klinickú prax z pohľadu andrológa/urológa schválené Slovenskou urologickou spoločnosťou a Slovenskou sexuologickou spoločnosťou

Záverečné odporúčania

  • Klinické vyšetrenie muža je prvým vyšetrením muža na odhalenie príčin infertility
  • Vyšetrenie SPG musí byť v súlade s kritériami a manuálom vyšetrenia SPG podľa WHO
  • Muži s ťažkou oligozoospermiou, alebo azoospermiou (spermatozoa < 5 mil/ml) by sa mali podrobiť genetickému vyšetreniu
  • Operáciu varikokély je potrebné zvážiť v prípade klinického prejavu varikokély, alebo patologického spermiogramu
  • Žiadne dôkazy nenaznačujú benefit liečby varikokély u mužov, ktorí majú normálny SPG
  • Substitučná liečba testosterónom je prísne kontraindikovaná pri liečbe mužskej neplodnosti
  • Pre prípady hypogonadotropného hypogonadizmu sa odporúča medikamentózna liečba mužskej neplodnosti
  • Erektilná dysfunkcia a predčasná ejakulácia môžu výrazne zhoršiť fertilizačný potenciál muža
  • Pri patologických spermiogramoch u mužov s idiopatickou infertilitou je možné zvážiť možnosť suplementácie výživovými doplnkami s obsahom antioxidantov
Zdroj: autorský kolektív :
            MUDr. Martin Hrivňák, PhD.
            MUDr. Igor Bartl
            MUDr. Ivan Kubiš
            MUDr. Branislav Obšitník, PhD.

Ďalšie články