Čo je EmbryoGlue®, alebo „tkanivové lepidlo“?

Pri prenosoch embryí používame v našej spoločnosti Sanatórium pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r.o., špeciálny  prípravok s názvom  EmbryoGlue® (Vitrolife, Švédsko), ktorý preukázateľne  zvyšuje počet tehotenstievEmbryoGlue® je roztok, ktorý napodobňuje vnútorné prostredie v maternici v čase uhniezdenia embrya pri prirodzenom cykle. Jednoducho povedané – EmbryoGlue® pomáha lepšiemu uhniezdeniu embrya v maternici.

Je táto metóda a jej účinnosť s EmbryoGlue® overená?

Použitím EmbryoGlue® sa významne zvýšila klinická gravidita zo 42% na 50% v porovnaní s pacientkami, kde sa použilo bežné kultivačné médium s nízkou koncentráciou hyaluronanu, alebo bez neho.
Výsledky vychádzajú z metaanalýzy 13 publikácií zahrnutých v článku recenzie Cochrane, kde sa sledovalo viac ako 3200 pacientiek. Analýza neukázala žiadne zvýšenie potratovosti alebo iných nežiaducich účinkov. Záverom zhodnotených výsledkov autorským kolektívom je významný pozitívny účinok EmbryoGlue® na mieru implantácie embryí.

Čo EmbryoGlue obsahuje:
EmbryoGlue obsahuje všetky živiny a zdroje energie potrebné na optimálny vývoj embryí. Obsahuje vysokú koncentráciu implantáciu podporujúci hyaluronan, čo je hlavný glykozaminoglykán, prítomný vo folikulárnych, oviduktálnych a maternicových tekutinách. Fyziologické koncentrácie v týchto tekutinách poskytujú prostredie s vysokou viskozitou vo vajcovode a maternici.
Syntéza hyaluronanu sa dramaticky zvyšuje v deň implantácie a do nasledujúceho dňa klesá na hladinu blízku bazálnej, čo naznačuje jeho dôležitosť pre implantáciu embrya.

V  Sanatóriu pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r.o., odporúčame využiť  prípravok EmbryoGlue® pri prenose embrya. Cenu za prípravok EmbryoGlue®, nájdete na našom webe v cenníku https://spln.eu/cennik/.

Ďalšie články