21
nov

Ako sú na tom dnešní muži s plodnosťou/neplodnosťou?

Plodnosť partnerského páru je podmienená faktormi na ženskej ako aj na mužskej strane. Preto je dôležitá diagnostika oboch partnerov. Pri diagnostike plodnosti muža je nevyhnutné vyšetriť ejakulát. Je to najjednoduchšie a najdostupnejšie vyšetrenie u mužov, ktorého výsledkom je spermiogram. Zistené parametre spermiogramu poskytnú dôležitú informáciu o stave spermiogenézy muža a o kvalite spermií v danom momente.
Centrum asistovanej reprodukcie SPLN spol. s r.o., ponúka vyšetrenie spermiogramu. K základným parametrom spermiogramu patrí: objem, viskozita, koncentrácia, motilita spermií, prítomnosť tzv. okrúhlych foriem a hodnotenie morfológie spermií z farbeného preparátu. Spermiogram je neraz potrebné doplniť ďalšími doplnkovými vyšetreniami, hlavne, ak sú parametre základného spermiogramu pod jeho normou. V priebehu posledných desaťročí sa norma pre parametre spermiogramu niekoľkokrát upravovala. V dôsledku znižujúcej sa kvality spermií v populácii sa postupne znižovali i dolné hranice normy základných parametrov spermiogramu, teda koncentrácie, motility a percentuálneho zastúpenia spermií s normálnou morfológiou v ejakuláte.
Ak parametre spermiogramu nespĺňajú stanovenú normu, možno predpokladať tzv. andrologický faktor neplodnosti páru, čo pre laikov znamená, že spermie majú sťažené podmienky na oplodnenie vajíčka a partneri nevedia splodiť potomka prirodzenou cestou. Na to, aby sme takýmto párom vedeli pomôcť, je však dôležitá komplexná diagnostika oboch partnerov v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r.o. .

Životné prostredie, životospráva, zdravotný stav, genetika a množstvo ďalších faktorov ovplyvňujú spermiogenézu mužov. Kvalita spermií má v dnešnej dobe klesajúcu tendenciu. Tieto poznatky nás viedli k sledovaniu stavu výskytu andrologického faktoru neplodnosti u pacientov, ktorí si dali hodnotiť spermiogram na našom pracovisku. Do sledovanej skupiny sme zaradili skríningové vyšetrenia ejakulátu pacientov za obdobie september 2016 – september 2017.
Hodnotili sme objem, koncentráciu, celkovú koncentráciu, motilitu, progresívnu motilitu a morfológiu spermií. Hodnoty základných parametrov – normy „normálneho“ spermiogramu podľa WHO z roku 2010 sú nasledovné:

  • objem ejakulátu: 1,5 ml a viac
  • koncentrácia spermií: 15 miliónov/ml a viac
  • celkový počet spermií v ejakuláte: 39 miliónov a viac
  • celková pohyblivosť- motilita: 40 % a viac
  • progresívny pohyb- motilita: 32 % a viac
  • morfológia: 4 % a viac.

Výsledky tohto hodnotenia v SPLNe u vekovej skupiny pacientov – mužov medzi 17-55 rokom boli nasledovné:
38 % spermiogramov bolo v norme, teda základné parametre spermiogramu spĺňali normu podľa WHO z roku 2010.
62 % spermiogramov nespĺňalo normu minimálne jedným zo základných parametrov a 0,4 % spermiogramov z tejto skupiny bolo hodnotených ako Azoospermia.

Azoospermia je najvážnejší zistený stav u muža, kedy v ejakuláte nie sú prítomné spermie a muž je neplodný. Túto diagnózu je potrebné potvrdiť ďalšími vyšetreniami. Pred vyhodnotením týchto údajov sme nepredpokladali taký vysoký počet vzoriek s patologickými hodnotami. Tieto výsledky odzrkadľujú vážny problém u dnešnej populácii, plodnosť mužov je znížená.
Cieľom tejto analýzy bolo zistiť čo najaktuálnejší stav plodnosti mužov v produktívnom veku, ktorí zisťujú problém neúspešnej snahy o otehotnenie svojej partnerky. Naše pracovisko Sanatórium pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r.o., ponúka vyšetrenie spermiogramu, ale aj komplexné vyšetrenia oboch partnerov a zároveň realizuje metódy, ktorými pomáhame neplodným párom splniť si sen o svojej rodine.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok:  7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/