Embryobanka a spermiobanka

Naša spoločnosť je na základe vydaného rozhodnutia od MZ SR č. S07440-OP-2016 oprávnená na prevádzkovanie „zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek – tkanivového zariadenia “ v rozsahu činnosti odoberania, spracovania, konzervovania, skladovania biologického materiálu. V tejto súvislosti prevádzkujeme za dodržania prísnych legislatívnych štandardných pracovných postupov a certifikovaných činností na základe certifikačnej autority a ISO certifikátu STN EN ISO 9001:2001 embryobanku a spermiobanku. Ide o správne uchovávanie a evidovanie zamrazeného biologického materiálu pre potreby klienta (z rôznych príčin: zdravotných a iných) a jeho neskoršieho opätovného použitia.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/