Zdravotné poisťovne uhrádzajú výkony asistovanej reprodukcie (metóda IVF – ET) v zmysle pravidiel určených zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Podľa Nariadenia vlády SR č. 777/2004 Z. z. (v zmysle § 3 ods. 8 cit. zákona č. 577/2004 Z. z, ktorým sa vydáva Zoznam chorôb) sa na základe verejného zdravotného poistenia uhrádzajú najviac tri cykly výkonov asistovanej reprodukcie ženám do dovŕšenia 39. roku veku života, ak ide o nasledovné príčiny neplodnosti (príloha č. 2. časť V k cit. Naradeniu vlády SR č. 777/2004 Z. z.):
  1. Chýbajúce vajcovody alebo nezvratné poškodenie vajcovodov diagnostikované laparoskopicky alebo laparotomicky, okrem stavov, ktoré vznikli ako následok predchádzajúcej sterilizácie alebo umelého prerušenia tehotenstva.

  2. Endometrióza ženy, ktorá je diagnostikovaná laparoskopicky alebo laparotomicky.

  3. Nezvratné poškodenie vaječníkov, ktoré je potvrdené biochemicky, laparoskopicky alebo laparotomicky, ak toto poškodenie nie je následkom umelého prerušenia tehotenstva.

  4. idiopatická sterilita, ktorá je neúspešne liečená jeden rok v špecializovanom zdravotníckom zariadení.

  5. Mužský faktor sterility – azoospermia, astenospermia, ejakulačné dysfunkcie a ochorenia súvisiace s chemoterapiou alebo po úrazovými stavmi, ktoré sú overené andrológom.

  6. Imunologické príčiny sterility, ktoré sú overené laboratórne.

  7. Riziko dedičného ochorenia, v ktorého dôsledku nemôžu mať manželia zdravé potomstvo, ktoré je overené genetikom.

  8. Endokrinné príčiny sterility overené endokrinológom.

 

V prípadoch vyššie neuvedených sa výkony asistovanej reprodukcie na základe verejného zdravotného poistenia neuhrádzajú  (100% spoluúčasť poistenca, príloha č. 1 k cit. Nariadeniu vlády SR č. 777/2004 Z. z.)

Odkazy:
http://www.health.gov.sk/?nariadenia
http://www.opnam.sk/uploads/fck/file/04-z777.pdf