MUDr. Igor Lazar, PhD.

MUDr. Igor Lazar, PhD.

Ukončil štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Fakulte všeobecného lekárstva Karlovej Univerzity v Prahe v roku 1988. Od roku 1989 pracoval na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ v Košiciach. V roku 1991 v Bratislave absolvoval kvalifikačnú atestáciu I. stupňa z odboru gynekológia a pôrodníctvo, v roku 2004 absolvoval na SZU v Bratislave kvalifikačnú atestáciu II. stupňa z odboru gynekológia a pôrodníctvo. V roku 2009 úspešne obhájil dizertačnú prácu v odbore gynekológia a pôrodníctvo na LF UPJŠ. Od roku 2001 do roku 2007 pracoval ako odborný asistent na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP v Košiciach. Od roku 2007 do roku 2016 pracoval na gynekologickom oddelení Východoslovenského onkologického ústavu, a.s., kde pôsobil vo funkcii zástupcu primára. Úspešne absolvoval špecializačnú skúšku v odbore reprodukčná medicína a a zúčastnil sa školiacich pobytov na Klinike reprodukční medicíny Zlín a v Ústave péče pro matku a dítě Praha. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných vedeckých článkov a prednášok z odboru gynekológia a pôrodníctvo.

Zo súkromia: Rád sa podelím o svoje odborné vedomosti s budúcimi mladými kolegami – medikmi na pôde výučbového pracoviska SPLN-u a vo voľnom čase, najmä v zimnom období ma môžete stretnúť na lyžovačke hlavne v slovenských horách. Neodmysliteľnou súčasťou mojej osobnosti je zmysel pre humor. Odbornosť a ľudský prístup sú pre mňa na prvom mieste.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/