MUDr. Igor Lazar, PhD.

Odborný garant pre reprodukčnú medicínu / medicínsky riaditeľ

MUDr. Igor Lazar, PhD.

Ukončil štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Fakulte všeobecného lekárstva Karlovej Univerzity v Prahe v roku 1988. Od roku 1989 pracoval na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ v Košiciach. V roku 1991 v Bratislave absolvoval kvalifikačnú atestáciu I. stupňa z odboru gynekológia a pôrodníctvo, v roku 2004 absolvoval na SZU v Bratislave kvalifikačnú atestáciu II. stupňa z odboru gynekológia a pôrodníctvo. V roku 2009 úspešne obhájil dizertačnú prácu v odbore gynekológia a pôrodníctvo na LF UPJŠ. Od roku 2001 do roku 2007 pracoval ako odborný asistent na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ a UN LP v Košiciach. Od roku 2007 do roku 2016 pracoval na gynekologickom oddelení Východoslovenského onkologického ústavu, a.s., kde pôsobil vo funkcii zástupcu primára. Úspešne absolvoval špecializačnú skúšku v odbore reprodukčná medicína a a zúčastnil sa školiacich pobytov na Klinike reprodukční medicíny Zlín a v Ústave péče pro matku a dítě Praha. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných vedeckých článkov a prednášok z odboru gynekológia a pôrodníctvo.

Zo súkromia: Rád sa podelím o svoje odborné vedomosti s budúcimi mladými kolegami – medikmi na pôde výučbového pracoviska SPLN-u a vo voľnom čase, najmä v zimnom období ma môžete stretnúť na lyžovačke hlavne v slovenských horách. Neodmysliteľnou súčasťou mojej osobnosti je zmysel pre humor. Odbornosť a ľudský prístup sú pre mňa na prvom mieste.