Mgr. Štefánia Dzurillová

Vedúca zdravotná sestra

 

Mgr. Štefánia Dzurillová

V roku 1988 ukončila nadstavbové štúdium v odbore ženská sestra v Michalovciach. V roku 1998 ukončila štúdium v odbore diplomovaná pôrodná asistentka. V roku 2007 ukončila bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. V roku 2009 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. V roku 2011 absolvovala špecializáciu v odbore „intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve. Od roku 1988 pracovala vo FNsP J.A. Reimanna v Prešove postupne ako pôrodná asistentka, staničná sestra, vrchná sestra. Od roku 2002 pracovala ako odborný asistent na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove – vyučujúca klinickú prax. Od roku 2016 pracuje v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti – SPLN ako vedúca sestra. Gynekológii sa venuje nepretržite viac ako 25 rokov.

Zo súkromia: Cyklistika a turistika je to, čo ma láka a napĺňa vo voľnom čase. Milujem tiež hory a cestovanie nielen po Slovensku, ale aj do exotických krajín. Vždy sa snažím byť trpezlivá, ochotná a podrobne edukovať o procesoch liečby v našom sanatóriu.