Aj keď počatie dieťaťa vyzerá ako najjednoduchšia vec na svete, nie je to stále tak. 2 až 10% párov nie je schopných počať dieťa prirodzeným spôsobom a ďalších 10 až 25% nie je schopných počať ďalšie dieťa. Človek je v porovnaní s inými živočíchmi subfertilný, čo znamená, že má prirodzene nižšiu schopnosť oplodnenia. Podstatnú väčšinu párov, ktoré majú ťažkosti s otehotnením nemožno označiť za sterilné. Neplodnosť neznamená bezdetnosť. Preto by bolo vhodnejšie ako o sterilite, teda neplodnosti vravieť o subfertilite, alebo zníženej plodnosti. V ďalšom výklade používame označenie neplodnosť aj v zmysle zníženej plodnosti.

Kedy je potrebné začať sa zaoberať problémom neplodnosti?

Definícia neplodnosti (sterility) podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) hovorí, že za neplodný možno považovať pár, ktorý pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku nedospel k tehotenstvu v priebehu jedného roku. Ak sa Vám teda nedarí otehotnieť dlhšie ako jeden rok a máte pravidelný nechránený pohlavný styk, mali by ste vyhľadať lekára.

V niektorých prípadoch je potrebné vyhľadať odbornú pomoc skôr.

– príčina sterility je vopred známa (napr. genetická porucha u jedného z partnerov, nepriechodnosť oboch vajíčkovodov u ženy a podobne).
– vek ženy je vyšší ako 35 rokov
– nepravidelný menštruačný cyklus
– menštruačný cyklus kratší ako 21 dní alebo dlhší ako 90 dní
– prekonanie zápalov pohlavných orgánov alebo chirurgické výkony v brušnej dutine
– dva a viaceré spontánne potraty

V týchto prípadoch je vhodné navštíviť lekára už po 6 mesiacoch neúspešnej snahy o otehotnenie.

Aký je výskyt neplodnosti?

Pravdepodobnosť, že zdravá žena otehotnie počas jedného menštruačného cyklu je asi 25%, čo znamená, že z desiatich párov pokúšajúcich sa o oplodnenie v priebehu jedného roka uspeje približne deväť. Každý desiaty pár je tak nedobrovoľne bezdetný, čo v celosvetovom meradle predstavuje 60 – 80 miliónov párov.
Štatisticky sa udáva, že ženský a mužský faktor sa na neplodnosti páru podieľajú rovnakou mierou (približne 30 a 30 %), pričom aj v našej populácii začína prevažovať mužská neplodnosť. Asi v 30 % sú príčiny neplodnosti zistené u oboch partnerov a približne v 10 % sa presná príčina neplodnosti súčasnými diagnostickými postupmi nedá určiť.

Aká je úspešnosť liečby neplodnosti?

Už vieme, že pravdepodobnosť otehotnenia počas jedného menštruačného cyklu u zdravej ženy je asi 25%. Ani moderná medicína nie je úspešnejšia ako príroda a tak pravdepodobnosť otehotnenia je aj pri správnej liečbe približne rovnaká. Avšak liečba neplodnosti si vyžaduje určitý čas a trpezlivosť zo strany partnerov aj lekára. Nádej na úspech sa s každým cyklom liečby zvyšuje. A naviac, veda a výskum v oblasti asistovanej reprodukcie dosiahli v posledných rokoch značné pokroky, takže pri správnej liečbe sa svojho dieťaťa dočkajú takmer tri štvrtiny párov.

Príčiny neplodnosti

Ťažkosti s otehotnením sa týkajú v rovnakej miere oboch partnerov a vyšetrovanie príčin neplodnosti a následná liečba je záležitosťou ako ženy, tak aj muža. Preto je žiadúce, aby vyhľadali pomoc spoločne.

Ženské príčiny neplodnosti

Poškodenie alebo nepriechodnosť vajíčkovodov
Nepriechodnosť vajíčkovodov je najčastejšie sa vyskytujúcou príčinou neplodnosti u ženy. Poškodené alebo nepriechodné vajíčkovody bránia vajíčku a spermií v stretnutí. Najčastejšou príčinou sú zápaly v dôsledku neliečenej infekcie pohlavných orgánov. V súčasnosti je veľmi rozšírenou príčinou zápalu vajíčkovodov chlamýdiová infekcia. Prenáša sa nechráneným pohlavných stykom a jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že často prebieha bez výrazných príznakov, takže žena nemusí spozorovať, že zápal prekonala.
Ďalšou príčinou poškodenia vajíčkovodov je endometrióza, alebo operačné výkony v brušnej dutine, následkom ktorých vzniknú zrasty. Príčinou chýbania vajíčkovodov je najčastejšie ich chirurgické odstránenie pre mimomaternicové tehotenstvo.

Hormonálne poruchy
Pre dozrievanie vajíčka, ovuláciu a otehotnenie je potrebná správna hladina a rovnováha určitých hormónov. Poruchy hormonálnych hladín spôsobujú, že nedochádza k ovulácii alebo žlté teliesko neprodukuje dostatočné množstvo hormónu progesterónu, ktorý je nevyhnutný pre udržanie gravidity.
U niektorých žien sa tvorí väčšie množstvo mužských pohlavných hormónov (androgénov), ktoré narúšajú jej hormonálnu rovnováhu. Hormonálnu rovnováhu narúša aj príliš vysoká alebo nízka hmotnosť ženy, náhle zmeny hmotnosti, fyzická námaha, poruchy funkcie štítnej žľazy, zvýšená tvorba hormónu podmozgovej žľazy prolaktínu, niektoré lieky a stres.

Endometrióza
Endometrióza je ochorenie pri ktorom sa vyskytuje tkanivo sliznice maternice (endometrium) mimo dutiny maternice. Môže spôsobiť vznik zrastov v brušnej dutine a poškodenie vajíčkovodov.

Vrodené vývojové chyby ženských pohlavných orgánov
Diagnostikujú sa asi u 5% neplodných žien. Sú prítomné od narodenia a najčastejšie postihujú maternicu.

Imunologické príčiny neplodnosti
U niektorých žien môže ich imunitný systém reagovať tvorbou protilátok proti spermiám, vajíčku alebo proti embryu. Výsledkom je, že buď vôbec nedochádza k oplodneniu vajíčka, alebo ak dôjde, embryo sa neuhniezdi v maternici a ďalej sa nevyvíja.

Vyčerpanie vaječníkov
Vekom, žiarením, cytostatikami, opakovanými operáciami vaječníkov

V spojení s iným ochorením
Ochorenia štítnej žľazy, podvýživa, nádorové ochorenia, závažný nedostatok vitamínov

– genetické príčiny neplodnosti
Existujú poruchy genetickej výbavy, ktorá určuje normálny vývoj a funkciu ženských pohlavných orgánov.

– psychicky podmienená neplodnosť

Mužské príčiny neplodnosti

– poruchy tvorby a dozrievania spermií
Najčastejšou príčinou mužskej neplodnosti je nedostatočná tvorba normálnych pohyblivých spermií. Aby boli spermie schopné oplodnenia, musia vykazovať určité kvantitatívne a kvalitatívne parametre. Najdôležitejšie parametre určujúce oplodňovaciu kapacitu spermií sú: koncentrácia spermií v ejakuláte, počet pohyblivých spermií a kvalita ich pohybu a tvar spermií.

– nízky počet spermií
Ejakulát musí obsahovať určité množstvo spermií (minimálne 20 miliónov na mililiter ejakulátu), aby boli schopné oplodniť vajíčko.

– malá pohyblivosť spermií
Nízka pohyblivosť spermií môže aj pri ich normálnej koncentrácii znamenať neschopnosť spermií prejsť cez hlien krčka maternice na miesto spojenia spermie s vajíčkom – do vajíčkovodu.

– abnormálny tvar spermií
Spermie, ktoré nemajú správny tvar nie sú schopné preniknúť do vajíčka.

Môže byť postihnutý jeden alebo viaceré z týchto parametrov. To, do akej miery je oplodňovacia schopnosť takýchto spermií znížená závisí od stupňa postihnutia.
Tvorbu spermií (spermiogenézu) ovplyvňuje množstvo faktorov: hormonálne poruchy, stres, škodlivé vplyvy životného prostredia, infekcie pohlavných orgánov, vrodené vývojové chyby mužských pohlavných orgánov, kde patria napríklad nezostúpené semenníky do mieška, alebo genetické príčiny. Spermiogenéza môže byť tiež znížená po úraze semenníkov, pri nádorovom ochorení, prekonaní mumpsu alebo ak sú prítomné rozšírené pletence žíl na povrchu mieška (varikokéla).
Vo väčšine prípadov však zistenie príčiny zníženej kvality spermií nie je v súčasnosti možné.

– poruchy transportu spermií
Asi u 4% neplodných mužov je tvorba spermií zachovaná, ale spermie sa nedostanú do ejakulátu, pretože semenovodné kanáliky sú nepriechodné. Je to podobná situácia ako poškodené vajíčkovody u ženy. Príčinou zablokovania semenovodných kanálikov môže byť zápal ako následok infekcie alebo úrazu, sterilizácia alebo genetická príčina.

– imunologická neplodnosť
Imunitný systém niektorých mužov vytvára protilátky proti spermiám, ktoré spôsobia zníženie ich pohyblivosti alebo zhlukovanie.

– v spojení s iným ochorením 
– cukrovka, ochorenia štítnej žľazy, alkoholizmus, cirhóza pečene

Príčiny neplodnosti u oboch partnerov

Asi u jednej tretiny neplodných párov sa príčina neplodnosti zistí u oboch partnerov.

Nevysvetliteľná neplodnosť

Približne u 5 až 10 % párov, ktoré vyhľadajú lekársku pomoc pre problémy s otehotnením sa súčasnými vyšetrovacími metódami príčina neplodnosti určiť nedá. Ich podiel však postupne so skvalitňovaním diagnostického procesu klesá. Vtedy hovoríme o tzv. nevysvetliteľnej (idiopatickej) neplodnosti. V takom prípade môžu mať ťažkosti s otehotnením aj psychickú povahu.

Je dôležité poznamenať, že aj v prípadoch, kedy je zrejmá príčina neplodnosti u oboch partnerov ako aj pri idiopatickej neplodnosti je správna liečba často úspešná.

Psychologické aspekty neplodnosti

Pre väčšinu ľudí je dieťa prirodzeným vyjadrením ich vzťahu a jedným zo základných zmyslov života. Nenaplnená túžba po dieťati môže byť veľmi stresujúca a nekonečná doba čakania na otehotnenie vie byť bolestivou psychickou skúškou. Frustrácia, zmätok, strach, sebaobviňovanie, hnev a smútok pri opakujúcich sa márnych pokusoch jednak znamenajú výrazný stres a naviac môžu ešte viac prehĺbiť existujúce problémy s otehotnením a tak vytvoriť začarovaný kruh neustáleho očakávania a vzrastajúcich obáv.

Je známe, že samotné psychické faktory sú často jedinou príčinou neschopnosti otehotnieť.

Čím väčší psychický tlak žena prežíva, tým je väčšia pravdepodobnosť narušenia hormonálnej rovnováhy potrebnej na otehotnenie. Dôsledkom stresu je, že nedochádza k ovulácii, stres môže dokonca spôsobiť aj kŕče vajíčkovodov, ktoré znemožňujú transport vajíčka do maternice.

U mužov môže stres narušiť tvorbu spermií a negatívne ovplyvniť ich pohyblivosť, čím dochádza ku prechodnému zníženiu schopnosti oplodnenia.

Zúfalá túžba po dieťati tak môže byť u oboch partnerov príčinou, prečo sa táto túžba nenaplní. Bohužiaľ neexistuje žiadny jednoduchý spôsob ako zabezpečiť, aby snaha o otehotnenie neprinášala stresujúce faktory a situácie.
Existuje však niekoľko krokov, ktoré Vám môžu pomôcť stres zmierniť alebo odstrániť. Na úvod je potrebné, aby ste si so svojim partnerom zodpovedali niektoré citlivé, ale o to dôležitejšie otázky.

 • Aké dôležité je pre nás mať dieťa?
 • Aké dôležité je dieťa pre náš vzťah?
 • Trpí niekto z nás tým, že nemáme dieťa?
 • Aký je náš postoj ku adopcii?
 • Aký by bol náš ďalší život bez dieťaťa?

Nasledujúce rady by Vám mohli pomôcť:

 • Zamýšľajte sa nad vecami, ktoré sú pre Vás v živote dôležité a ktoré Vás tešia.
 • Ak trpíte nadváhou, tak zhodenie niekoľkých kilogramov môže podstatne zvýšiť úspech liečby neplodnosti.
 • Konzumujte alkohol v obmedzenom množstve.
 • Ak fajčíte, je čas prestať. Minimálne aspoň podstatne obmedzte fajčenie.
 • Zamyslite sa nad tým, ktoré situácie Vás stresujú v práci, v rodine a čo sa s tým dá robiť.
 • Doprajte si dostatok spánku.
 • Z času na čas si oddýchnite, aj od vašej snahy mať za každú cenu dieťa.
 • Nemajte pohlavný styk iba podľa plánu, ale keď na to máte obaja chuť.
 • Buďte trpezliví.
 • Stále sa snažte akceptovať výsledky liečby, či už sú pozitívne alebo negatívne.
 • Nebráňte sa alternatíve života bez vlastného dieťaťa.

Ak už podstupujete niektorú z metodík asistovanej reprodukcie, na mieste je ešte väčšia trpezlivosť a cielené vyhýbanie sa stresu. Samotné stanovenie príčiny neplodnosti je často stresujúce, zvýšené očakávania a obavy predstavujú ďalšiu psychickú záťaž. Ak žena neostane tehotná po výkone asistovanej reprodukcie, znamená to veľakrát omnoho väčšie sklamanie ako pri neúspešných pokusoch o prirodzené otehotnenie, keďže asistovaná reprodukcia je často vnímaná ako posledná možnosť pre neplodný pár a zlyhanie je potom chápané ako koniec nádejí na vlastné dieťa. Nie je to tak: jeden alebo dva neúspešné cykly najčastejšie ešte nič neznamenajú a pravdepodobnosť úspešnosti sa každým pokusom zvyšuje! Dokonca existuje mnoho prípadov, kedy žena otehotnela po rozhodnutí neabsolvovať viac cyklov umelého oplodnenia po viacerých neúspešných pokusoch.

Prečítajte si aj o diagnostike neplodnosti a možnostiach jej liečby.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/