Pozrite si štatistiku našich výsledkov za rok 2017:

 

Skríningové vyšetrenie ejakulátu – muži (17 – 55 rokov)

 

Pozrite si štatistiku našich výsledkov za rok 2016:

 

 

 

 


Vysvetlivky:

ET – embryotransfer

KET – kryoembryotransfer (prenos rozmrazeného embrya do dutiny maternice)

IUI – intrauterinná inseminácia (upravená frakcia pohyblivých spermií, ktorá sa aplikuje priamo do dutiny maternice)

IVF – in vitro fertilizácia (oplodnenie mimo tela ženy)

ICSI – intracytoplazmatická injekcia spermie (oplodnenie vajíčka priamym podaním spermie do jeho vnútra)

 

biochemická tehotnosť – tehotnosť potvrdená tehotenským testom alebo vyšetrením tehotenského hormónu z krvi (sú tu zaradené aj tie tehotnosti, ktoré neskôr boli potvrdené ako tehotnosť klinická alebo pokračujúca)

klinická tehotnosť – tehotnosť potvrdená pri ultrazvukovom vyšetrení (viditeľný tehotenský vačok pri ultrazvukovom vyšetrení, zaradené sú tu aj tie tehotnosti, ktoré boli po ukončení 12. týždňa potvrdené aj ako pokračujúce tehotnosti)

pokračujúca tehotnosť – tehotnosť s potvrdenou akciou srdca plodu po ukončení 12. týždňa tehotnosti

Kontakt

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.