Spermiogram je prvým vyšetrením pri hodnotení mužskej plodnosti. Ide o mikroskopické vyšetrenie vzorky ejakulátu. Hodnotený je počet spermií, ich pohyblivosť a tvar. Vzorka ejakulátu sa odoberá po 2-3 dňovej pohlavnej abstinencii do sterilnej jednorázovej nádobky, v špeciálnej samostatnej miestnosti. Prítomnosť partnerky v prípade želania je u nás  samozrejmosťou. Na vyšetrenie spermiogramu nie je nutné sa objednávať, vyšetríme Vás kedykoľvek počas pracovných dní v čase od 7:30 do 13:00.

Pre oplodnenie vajíčok je možné použiť spermie zo zmrazených dávok, v prípade neprítomnosti partnera v deň odberu vajíčok,  alebo pred chemoterapiou partnera. Spermie môžu byť získané tiež chirurgicky – MESA, TESE, následne sa zmrazia a potrebnú dávku možno rozmraziť v deň odberu vajíčok a použiť na oplodnenie. Získané vajíčka je možné oplodňovať aj spermiami anonymného darcu, ktorého si partneri vybrali vopred.

Základné parametre normálneho SPG podľa WHO:

  • Vzhľad ejakulátu– bielo žltkasté sfarbenie
  • Objem ejakulátu– viac ako 1,5 ml
  • Koncentrácia spermií– viac ako 15 mil./ml
  • Celkový počet spermií– viac ako 39 mil.
  • Celková pohyblivosť– viac ako 40 %
  • Progresívny pohyb– viac ako 32 %
  • Morfológia– viac ako 4 % morfologicky normálnych spermií
  • Okrúhle formy– menej ako 1 mil./ml

Slovníček

Normospermia–  spermiogram v norme
Oligozoospermia– koncentrácia spermií je nižšia ako 15 mil./ml
Teratozoospermia– menej ako 4 % spermií má normálnu morfológiu
Astenozoospermia– menej ako 40 % pohyblivých spermií
Azoospermia– v ejakuláte nie sú prítomné spermie
Aspermia– neprítomnosť ejakulátu
Nekrozoospermia– prítomnosť iba neživých spermií
Kryptozoospermia– malý počet spermií
Hypospermia– nízky objem ejakulátu (≤ 1.5 ml)
Leukocytozoospermia– zvýšený výskyt leukocytov

Špecializované vyšetrenia ejakulátu

Halosperm G2 – test fragmentácie DNA spermií
Týmto doplnkovým testom zisťujeme zastúpenie spermií s poškodenou DNA v ejakuláte. Vysoké zastúpenie spermií s fragmentovanou DNA je príčinou zníženej fertilizačnej schopnosti spermií ako aj príčinou opakovaných spontánnych potratov.

Oxisperm – test oxidačného stresu
Nadbytok oxidačného stresu zasahuje mužské zárodočné bunky, má priamy vplyv na mužskú plodnosť (poškodenie membrány spermií a tým zníženie ich pohyblivosti a schopnosti splynúť s vajíčkom – porucha motility, aktivácie akrozómovej reakcie, poškodenie DNA v spermii). Nepriaznivý vplyv na vznik oxidačného stresu má obezita, varikokéla, infekcie močového traktu a vyšší vek muža.

IgG test – imunologické vyšetrenie spermií
U niektorých mužov môžu byť v ejakuláte prítomné protilátky proti vlastným spermiám, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť spermií prežívať v ejakuláte a prirodzene oplodniť vajíčko.

Test vitality
Tento test sa vykonáva, ak sú v ejakuláte prítomné len nepohyblivé spermie alebo pri veľmi nízkej pohyblivosti spermií. Týmto testom sa zisťuje zastúpenie živých spermií v ejakuláte.