Špecializované vyšetrenia ejakulátu

Halosperm G2 – test fragmentácie DNA spermií
Týmto doplnkovým testom zisťujeme zastúpenie spermií s poškodenou (fragmentovanou) DNA v ejakuláte. Vysoké zastúpenie spermií s takto poškodenou DNA je príčinou zníženej fertilizačnej schopnosti spermií ako aj príčinou opakovaných spontánnych potratov.

Oxisperm – test oxidačného stresu
Nadbytok oxidačného stresu zasahuje mužské zárodočné bunky, má priamy vplyv na mužskú plodnosť (poškodenie membrány spermií a tým zníženie ich pohyblivosti a schopnosti splynúť s vajíčkom – porucha motility, aktivácie akrozómovej reakcie, poškodenie DNA v spermii). Nepriaznivý vplyv na vznik oxidačného stresu má obezita, varikokéla, infekcie močového traktu a vyšší vek muža.

IgG test – imunologické vyšetrenie spermií
U niektorých mužov môžu byť v ejakuláte prítomné protilátky proti vlastným spermiám, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť spermií prežívať v ejakuláte a prirodzene oplodniť vajíčko.

Test vitality
Tento test sa vykonáva, ak sú v ejakuláte prítomné len nepohyblivé spermie alebo pri veľmi nízkej pohyblivosti spermií. Týmto testom sa zisťuje zastúpenie živých spermií v ejakuláte.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/