Špecializované vyšetrenia ejakulátu

Halosperm G2 – test fragmentácie DNA spermií
Týmto doplnkovým testom zisťujeme zastúpenie spermií s poškodenou (fragmentovanou) DNA v ejakuláte. Vysoké zastúpenie spermií s takto poškodenou DNA je príčinou zníženej fertilizačnej schopnosti spermií ako aj príčinou opakovaných spontánnych potratov.

Oxisperm – test oxidačného stresu
Nadbytok oxidačného stresu zasahuje mužské zárodočné bunky, má priamy vplyv na mužskú plodnosť (poškodenie membrány spermií a tým zníženie ich pohyblivosti a schopnosti splynúť s vajíčkom – porucha motility, aktivácie akrozómovej reakcie, poškodenie DNA v spermii). Nepriaznivý vplyv na vznik oxidačného stresu má obezita, varikokéla, infekcie močového traktu a vyšší vek muža.

IgG test – imunologické vyšetrenie spermií
U niektorých mužov môžu byť v ejakuláte prítomné protilátky proti vlastným spermiám, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť spermií prežívať v ejakuláte a prirodzene oplodniť vajíčko.

Test vitality
Tento test sa vykonáva, ak sú v ejakuláte prítomné len nepohyblivé spermie alebo pri veľmi nízkej pohyblivosti spermií. Týmto testom sa zisťuje zastúpenie živých spermií v ejakuláte.

Kontakt

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.