Špecializované vyšetrenia ejakulátu

Halosperm G2 – test fragmentácie DNA spermií
Týmto doplnkovým testom zisťujeme zastúpenie spermií s poškodenou (fragmentovanou) DNA v ejakuláte. Vysoké zastúpenie spermií s takto poškodenou DNA je príčinou zníženej fertilizačnej schopnosti spermií ako aj príčinou opakovaných spontánnych potratov.

Oxisperm – test oxidačného stresu
Nadbytok oxidačného stresu zasahuje mužské zárodočné bunky, má priamy vplyv na mužskú plodnosť (poškodenie membrány spermií a tým zníženie ich pohyblivosti a schopnosti splynúť s vajíčkom – porucha motility, aktivácie akrozómovej reakcie, poškodenie DNA v spermii). Nepriaznivý vplyv na vznik oxidačného stresu má obezita, varikokéla, infekcie močového traktu a vyšší vek muža.

IgG test – imunologické vyšetrenie spermií
U niektorých mužov môžu byť v ejakuláte prítomné protilátky proti vlastným spermiám, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť spermií prežívať v ejakuláte a prirodzene oplodniť vajíčko.

Test vitality
Tento test sa vykonáva, ak sú v ejakuláte prítomné len nepohyblivé spermie alebo pri veľmi nízkej pohyblivosti spermií. Týmto testom sa zisťuje zastúpenie živých spermií v ejakuláte.