Ovariálna rezerva

Ovariálna rezerva predstavuje zásobu nerastúcich drobných folikulov obsahujúcich vajíčka vo vaječníkoch. Súbor biochemických a ultrazvukových znakov opisujúcich ovariálnu rezervu sa nazýva markery alebo testy ovariálnej rezervy. Klesajúca ovariálna rezerva je fyziologický fenomén, ktorý odráža klesajúcu zásobu folikulov a zhoršenie kvality vajíčok (oocytov), dôsledkom čoho je klesajúca úspešnosť umelého oplodnenia. Začína vo veku 35 rokov, niekedy aj skôr. Na hodnotenie ovariálnej rezervy sa používa vyšetrenie koncentrácie FSH, LH, AMH a vaginálne vyšetrenie ultrazvukom. Kombinácia týchto vyšetrení umožňuje výber optimálnej liečby a pomáha identifikovať skupinu so zníženou ovariálnou rezervou.