Oplodnenie oocytov

In vitro fertilizácia

K mimotelovému oplodneniu je potrebné získanie spermií a ženského vajíčka – oocytu.

Odber ženských vajíčok/oocytov z vaječníkov sa vykonáva v celkovej anestéze pod kontrolou transvaginálneho ultrazvuku. Výkon je vykonávaný špeciálnou punkčnou ihlou, ktorá sa cez pošvovú stenu dostane až ku vaječníku, odkiaľ sa následne odsávajú vajíčka. Pacientka odchádza po tomto výkone domov asi po 3 hodinách.

Vzorka ejakulátu sa získava od partnera v deň punkcie oocytov v špeciálnej odberovej miestnosti určenej pre tieto účely. Doporučuje sa sexuálna abstinencia 2 – 7 dni pred odberom ejakulátu. Po spracovaní ejakulátu sú vajíčka/oocyty oplodnené partnerovými spermiami v špecializovanom fertilizačnom médiu v kultivačnej nádobke. Kumulo-oocytárne komplexy sa inseminujú spermiami v koncentrácii cca 25 000 motilných spermií/oocyt. K oplodneniu dochádza spontánne, princíp je podobný ako pri prirodzenom počatí.
Po 16 – 20 hodinách posúdi embryológ úspešnosť fertilizácie.

V prípade, že má muž pochybnosti, či bude schopný odovzdať ejakulát v deň odberu vajíčok partneky, má možnosť nechať si spermie zamraziť (kryokonzervovať) dopredu, preferuje sa však použitie čerstvého ejakulátu.