Oplodnenie oocytov

In vitro fertilizácia

K mimotelovému oplodneniu je potrebné získanie spermií a ženského vajíčka – oocytu.

Odber ženských vajíčok/oocytov z vaječníkov sa vykonáva v celkovej anestéze pod kontrolou transvaginálneho ultrazvuku. Výkon je vykonávaný špeciálnou punkčnou ihlou, ktorá sa cez pošvovú stenu dostane až ku vaječníku, odkiaľ sa následne odsávajú vajíčka. Pacientka odchádza po tomto výkone domov asi po 3 hodinách.

Vzorka ejakulátu sa získava od partnera v deň punkcie oocytov v špeciálnej odberovej miestnosti určenej pre tieto účely. Doporučuje sa sexuálna abstinencia 2 – 7 dni pred odberom ejakulátu. Po spracovaní ejakulátu sú vajíčka/oocyty oplodnené partnerovými spermiami v špecializovanom fertilizačnom médiu v kultivačnej nádobke. Kumulo-oocytárne komplexy sa inseminujú spermiami v koncentrácii cca 25 000 motilných spermií/oocyt. K oplodneniu dochádza spontánne, princíp je podobný ako pri prirodzenom počatí.
Po 16 – 20 hodinách posúdi embryológ úspešnosť fertilizácie.

V prípade, že má muž pochybnosti, či bude schopný odovzdať ejakulát v deň odberu vajíčok partneky, má možnosť nechať si spermie zamraziť (kryokonzervovať) dopredu, preferuje sa však použitie čerstvého ejakulátu.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/