Ambulantný odber ženských pohlavných buniek – vajíčok (oocytov)

Ide o výkon v krátkej intravenóznej celkovej anestézii špeciálnou punkčnou ihlou, zavedenou cez pošvovú stenu pod ultrazvukovou kontrolou ku vaječníkom, odkiaľ sa odsajú vajíčka. Výkon trvá v priemere 10 minút. Pred samotným výkonom je pacientka hormonálne stimulovaná FSH v injekčnej forme, ktorý je hlavným regulátorom rastu folikulov. Takouto liečbou sa zvyšuje pravdepodobnosť získania väčšieho množstva kvalitných vajíčok, s cieľom získania viacerých embryí vhodných na následný embryotransfer. Pacientka je v priebehu anestézy a operačného výkonu monitorovaná anesteziológom, po operačnom výkone personálom sanatória. Sanatórium pacientka opúšťa približne po 3 hodinách od výkonu.

In vitro fertilizácia (IVF – oplodnenie „v skúmavke“; mimotelové oplodnenie).

Vykonáva sa najčastejšie vtedy, ak má žena poškodené vajíčkovody, tiež v prípadoch nevysvetliteľnej neplodnosti, alebo po opakovanom zlyhaní jednoduchších metód liečby neplodnosti. K odobratým vajíčkam v kultivačnom roztoku sa pridá frakcia najkvalitnejších spermií z ejakulátu. Embryá, ktoré takto vzniknú sa po niekoľkých dňoch kultivácie prenesú do dutiny maternice.