Mikrochirurgické zákroky na semenníkoch a nadsemenníkoch

Používajú sa na odber spermií v prípadoch, keď v ejakuláte nie sú prítomné žiadne spermie (azoospermia), alebo pri všetkých výrazných odchýlkach v počte (koncentrácia) a kvalite (morfológia a pohyblivosť) spermií.

Pri metóde TESE (Testicular sperm extraction) je odobratá zo semenníka malá vzorka tkaniva, z ktorého sú následne získavané spermie. TESA (Testicular sperm aspiration) je metóda, pri ktorej sa odsávajú spermie zo semenníka tenkou ihlou. Pri MESA (Microsurgical epididymal sperm aspiration) je odsatie tekutiny obsahujúcej spermie z kanálikov nadsemenníka. Všetky zákroky sú vykonávané v celkovej anestézii urológom na urologickom operačnom sále. Získané spermie je možné použiť pre oplodnenie vajíčok alebo pre zmrazenie a uchovanie.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/