MACS – magneticky aktivovaná selekcia spermií

Táto metóda slúži na odseparovanie poškodených foriem (apoptotických, s fragmentovanou DNA) spermií od zdravých. Spermie s poškodenou DNA majú za následok zníženú schopnosť oplodniť oocyt, nepravidelné delenie embrya, zastavenie vývoja embrya, alebo môžu byť jednou z príčin opakovaných spontánnych potratov.
Spermie s poškodenou DNA nie sú štandardne rozlíšiteľné od normálnych spermií. Pre vylúčenie poškodených spermií zo vzorky ejakulátu sa využíva nový systém MACS® ART Annexin V.
Pred separáciou sú poškodené apoptotické spermie označené pomocou magnetických nanočastíc a potom sú prepasážované cez kolónu, kde sú apoptotické spermie zachytávané.
Nepoškodené žijúce spermie pretečú kolónou a sú zhromažďované pre ďalšie použitie. Spermie pripravené týmto spôsobom môžu byť použité pre všetky oplodňovacie techniky v asistovanej reprodukcii (IUI, IVF, ICSI, PICS).

Selekciu spermií metódou MACS® odporúčame pacientom
• s idiopatickou neplodnosťou
• s nedostatočnou kvalitou ejakulátu
• s vyšším množstvom zlomov DNA v spermiách
• pri opakovanom zastavení vývoja embryí
• pri opakovane zlom vývoji do štádia blastocysty
• pri opakovaných potratoch

Negatívny vplyv na poškodenie spermií má fajčenie, znečistené prostredie, vyšší vek muža, užívanie niektorých liekov, ale aj rôzne zápalové ochorenia, ktoré zvyšujú teplotu semenníkov.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/