MACS – magneticky aktivovaná selekcia spermií

Táto metóda slúži na odseparovanie poškodených foriem spermií od zdravých. Spermie s poškodenou DNA majú zníženú schopnosť oplodniť vajíčko, môžu spôsobiť nepravidelné delenie embrya až úplné zastavenie jeho vývoja, alebo môžu byť jednou z príčin opakovaných spontánnych potratov.

Spermie s poškodenou DNA nie sú štandardne rozlíšiteľné od zdravých spermií. Pre vylúčenie poškodených spermií zo vzorky ejakulátu využívame systém MACS® ART Annexin V. Spermie selektované týmto spôsobom môžu byť použité pre všetky oplodňovacie techniky v asistovanej reprodukcii (IUI, IVF, ICSI, PICS).

Selekciu spermií metódou MACS® odporúčame pacientom
• s idiopatickou neplodnosťou
• s nedostatočnou kvalitou ejakulátu
• s vyšším množstvom zlomov DNA v spermiách
• pri opakovanom zastavení vývoja embryí
• pri opakovane zlom vývoji do štádia blastocysty
• pri opakovaných potratoch

Negatívny vplyv na poškodenie spermií má fajčenie, znečistené prostredie, vyšší vek muža, užívanie niektorých liekov, nesprávna životospráva ale aj rôzne zápalové ochorenia.