Kryokonzervácia embryí

Zamrazenie embryí je metóda, ktorou možno kryokonzervovať embryá a uchovávať ich v špeciálnych Dewarových nádobách na neurčitý čas v tekutom dusíku pri teplote -196 °C.

Kryokonzervácia embryí sa využíva vtedy, ak je k dispozícii viac kvalitných embryí, ktoré neboli prenesené do maternice v danom cykle. V prípade ovariálneho hyperstimulačného syndrómu, či nevhodných podmienkach pre transfer (napr. zápal alebo iné akútne ochorenie pacientky, nízka sliznica maternice a pod.) sú všetky embryá zmrazené. Aj napriek štandardizácii postupov nie všetky embryá proces zamrazenia a rozmrazenia prežijú v takom stave, aby mohli byť po rozmrazení transferované.

Touto metódou je možné uchovávať reprodukčné bunky aj niekoľko rokov. Vďaka zavedeniu tzv. ultrarýchlej metódy mrazenia – vitrifikácii (sklovatenie) mrazenie bez tvorby ľadových kryštálikov, je úspešnosť prenosu mrazených embryí na úrovni prenosu čerstvých embryí. Vitrifikácia je moderná technika kryokonzervácie, kedy dochádza k skokovému ochladeniu reprodukčných buniek na teplotu -196°C rádovo za niekoľko sekúnd. Využívajú sa pri tom médiá obsahujúce vysoké dávky kryoprotektívnych látok, chrániacich bunky pred poškodením. Vitrifikácia sa robí technikou v uzatvorenom systéme využívajúcom vnútorný nosič a vonkajší obal. Embryá sa prakticky okamžite dostanú do zamrazeného stavu.

Kryokonzervácia spermií

Mrazenie spermií je metóda, ktorou možno kryokonzervovať spermie a uchovávať ich v špeciálnych Dewarových nádobách na neurčitý čas v tekutom dusíku pri teplote  -196 °C.
Využívajú sa pri tom médiá obsahujúce vysoké dávky kryoprotektívnych látok, chrániacich bunky pred poškodením. Metóda je vhodná pre zmrazovanie spermií v natívnom ejakuláte, ale aj získané chirurgickou cestou z nadsemenníka metódou MESA alebo semenníka metódou TESE.

Indikácie

– pri zhoršenom spermiograme. Ak sú známe závažné odchýlky spermiogramu od normy, potom sa spravidla jedná o progresívne stavy, kedy sa počet a kvalita spermií vekom rapídne zhoršujú. Je teda dobré niekoľko dávok spermií zamraziť skôr, než dôjde ku kritickému poklesu parametrov.

– pri včasnej diagnóze nádorového ochorenia. V čase pred začatím liečby si môžete svoje spermie nechať zamraziť a „poistiť sa“ tak pre prípad, kedy by protinádorová liečba (chemoterapia, rádioterapia) mala za následok zničenie zárodočného epitelu semenníkov, k čomu žiaľ v takýchto prípadoch často dochádza.

– pri plánovaní rodičovstva. Pokiaľ chcete mať v budúcnosti vlastných potomkov, ale zatiaľ svoje rodičovstvo odkladáte, nechajte si zamraziť ejakulát.

– na vlastnú žiadosť pacienta. Stále častejšie si muži prajú zamraziť svoje spermie len preventívne, pre prípad, že by kedykoľvek neskôr v živote nastal problém, úraz, závažné ochorenie, z ktorého je možné sa uzdraviť, ale ktoré môže zanechať trvalé následky v podobe mužskej neplodnosti.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/