Komplexné vstupné vyšetrenia neplodného páru v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti – SPLN

Asistovaná reprodukcia je rýchlo sa rozvíjajúci multidisciplinárny medicínsky odbor, ktorý má za cieľ pomôcť neplodnému páru počať a donosiť plod. Zahŕňa spoluprácu gynekológov-pôrodníkov, embryológov, andrológov, genetikov, imunológov, hematológov a mnohé ďalšie medicínske odbory. Všetky postupy, pri ktorých manipulujeme s gamétami alebo embryami s cieľom dosiahnúť graviditu alebo zlepšiť predpoklady na jej dosiahnutie, sú metódy asistovanej reprodukcie. Za poslednú dekádu zaznamenala liečba neplodnosti, najmä asistovaná reprodukcia, výrazné pokroky vo svete aj u nás doma. V liečbe neplodnosti sa nelíšime od okolitých krajín možnosťami ani úspešnosťou.

Neplodnosť je neschopnosť počať (otehotnieť). Podľa svetovej zdravotníckej organizácie je neplodnosť choroba, ktorú je potrebné liečiť. Za neplodný pár sa považuje pár, ktorý pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku nedosiahne tehotenstvo počas jedného roka. Z celosvetových štatistík vyplýva, že na neplodnosti páru sa v jednej tretine podieľa žena, v jednej tretine muž a vo zvyšných prípadoch sú príčiny neplodnosti u obidvoch partnerov. Liečime vždy celý pár, muža aj ženu. Množstvo neplodných párov môžeme len odhadnúť, predpokladáme, že neplodnosťou trpí asi 12 – 20 % párov.

U neplodných párov vykonávame vstupné komplexné vyšetrenia, do ktorých patria laboratórne vyšetrenia (odber krvi na hormonálny profil a sérologické vyšetrenie), výter z krčka maternice na vyšetrenie pohlavne prenosných ochorení, ultrazvukové vyšetrenie ženských pohlavných orgánov a u mužov vyšetrenie spermiogramu. Po absolvovaní základných vyšetrení nasleduje odborná konzultácia a podľa potreby individuálne ďalšie špecializované laboratórne a odborné vyšetrenia, najčastejšie endoskopické (laparoskopia, hysteroskopia), kontrastná ultrasonografia, urologické, imunologické a genetické vyšetrenie.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/