Asistovaný hatching, mechanický a laserom asistovaný

Technika, pri ktorej je do glykoproteínového obalu (zona pellucida) embrya vytvorený pomocou laseru alebo mikromanipulačnej ihly otvor, ktorým neskôr embryo opustí tento obal (proces nazývaný „hatching“ alebo liahnutie). Túto techniku je doporučené vykonávať u embryí s hrubou zona pellucida alebo u kryoprezervovaných embryí, kedy proces kryokonzervácie môže vyvolať zmeny v tvrdosti obalu vajíčka.

Embryo je obklopené 13-15 µm hrubou acelulárnou matrix, zónou pelucidou. Je zložená z glykoproteínov, karbohydrátov a proteínov špecifických pre zona pellucida. Proces umelého narušenia zona pellucida pomáha vyvíjajúcemu sa embryu zbaviť sa zóny pelucidy a uchytiť sa o stenu maternice, čo zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia vitálnej gravidity.

Indikácie pre asistovaný hatching: vyšší vek — pacienti nad 38 rokov, pacientky so zvýšenou hladinou FSH v deň 3 (>10.0), pacientky po predošlých neúspešných cykloch o otehotnenie, hrubá alebo abnormálna zona pellucida, pri kryoprezervovaných embryách.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/