Ambulantný odber ženských pohlavných buniek – vajíčok (oocytov)

Ide o výkon v krátkej intravenóznej celkovej anestézii špeciálnou punkčnou ihlou, zavedenou cez pošvovú stenu pod ultrazvukovou kontrolou ku vaječníkom, odkiaľ sa odsajú vajíčka. Výkon trvá v priemere 10 minút. Pred samotným výkonom je pacientka hormonálne stimulovaná FSH v injekčnej forme, ktorý je hlavným regulátorom rastu folikulov. Takouto liečbou sa zvyšuje pravdepodobnosť získania väčšieho množstva kvalitných vajíčok, s cieľom získania viacerých embryí vhodných na následný embryotransfer. Pacientka je v priebehu anestézy a operačného výkonu monitorovaná anesteziológom, po operačnom výkone personálom sanatória. Sanatórium pacientka opúšťa približne po 3 hodinách od výkonu.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/