RNDr. Lucia Dinčáková

V roku 2011 ukončila vzdelanie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor molekulárna biológia po obhajobe diplomovej práce vypracovanej na oddelení molekulárnej medicíny Virologického ústavu SAV v Bratislave. V rokoch 2011-2013 pracovala ako vedecký pracovník na oddelení bunkovej a molekulárnej biológie 3. LF UK v Prahe, kde sa podieľala na vedeckých projektoch. Od roku 2013 do 2017 pracovala ako laboratórny diagnostik v Národnom referenčnom centre pre mikrobiológiu životného prostredia na ÚVZ SR v Bratislave. V roku 2015 obhájila rigoróznu prácu v odbore molekulárna biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastnila sa niekoľkých národných a medzinárodných odborných podujatí a je autorkou vedeckých publikácií. Od roku 2018 pracuje v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti SPLN v Košiciach ako junior embryológ.

Zo súkromia: Mám veľmi rada cestovanie, prechádzky, dobré jedlo, úprimných a vtipných ľudí okolo seba.

Kontakt

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok:  7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Kunayová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme: