MVDr. Ladislav Lázár, PhD.

MVDr. Ladislav Lázár, PhD.

Ukončil štúdium v roku 1978 na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach, odbor všeobecné veterinárne lekárstvo. Od roku 1981 pracoval vo Výskumnom ústave veterinárnej medicíny v Košiciach ako samostatný vedecký pracovník. Bol vedúcim viacerých národných a spoluriešiteľom niekoľkých medzinárodných vedeckých projektov, riešiacich problematiku folikulogenézy, maturácie oocytov, xenogénnej a in vitro fertilizácie, embryotransferov a kryokonzervácie embryí. V roku 1988 obhájil dizertačnú prácu na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých a odborných prác z odboru embryológie a asistovanej reprodukcie. Od roku 1990 až 2001 bol vedúcim embryologického laboratória Výskumného ústavu veterinárnej medicíny v Košiciach. V rokoch 2001 – 2016 pracoval v Centre asistovanej reprodukcie Gyncare, s.r.o. v Košiciach ako vedúci embryologického laboratória. Od roku 2001 je členom ESHRE /Európska asociácia pre humánnu reprodukciu a embryológiu/. V roku 2008 mu bol ESHRE priznaný certifikát najvyššieho stupňa pre klinickú embryológiu: Senior Clinical Embryologist. Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých a odborných podujatí a workshopov organizovaných ako domácimi pracoviskami, tak aj európskou asociáciou.
Od septembra 2016 je pracovníkom Sanatória pre liečbu neplodnosti SPLN ako vedúci embryologického laboratória. MVDr. Lázár patrí k zakladateľom humánnej embryológie v oblasti asistovanej reprodukcie v rámci Československa.

Zo súkromia: Milujem zborový spev, preto sa vo voľnom čase zúčastňujem nácvikov a koncertov s Košickým speváckym zborom učiteľov, ale milujem aj operu a alternatívnu hudbu. Mojou športovou vášňou je plávanie a vytrvalostný beh, až tak vytrvalostný, že už behám viac ako 35 rokov. Mojou prioritou je profesionalita, odbornosť a zmysel pre detaily, preto som považovaný za odporného puntičkára.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/