MUDr. Silvia Vernerová

MUDr. Silvia Vernerová, PhD.

V roku 2011 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Po promócii nastúpila na II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach ako lekár bez špecializácie. V roku 2015 úspešne obhájila na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dizertačnú prácu v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo na tému Možnosti predikcie endometriózy sakrouterinných väzov pomocou transvaginálnej trojdimenzionálnej ultrasonografie. Od roku 2013 pôsobí na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach ako lekár v špecializačnej príprave v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných vedeckých prác a prednášok v danom odbore.

Zo súkromia: Voľné chvíle venujem najmä svojej rodine. Rada cestovaním spoznávam cudzie krajiny, vychutnávam si návštevy činohier a z literatúry inklinujem k životopisným románom. Mojim heslom je pracovať presne a precízne, pretože všetky maličkosti sa nakoniec podieľajú na konečnom výsledku.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/