MUDr. Darina Mišeková

Po ukončení štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach pracovala ako sekundárny lekár OAIM v 1. súkromnej nemocnici Košice – Šaca. V roku 2004 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore anestéziológia a intenzívna medicína v Bratislave. Od roku 2007 pracuje ako anestéziológ v Železničnej nemocnici Košice a súčasne od roku 2015 pôsobí v spoločnosti MUDr. Albert Hermely, spol. s.r.o, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína v rámci výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti, vrátane zariadenia asistovanej reprodukcie v Sanatóriu pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s r.o. .

Zo súkromia: Na prvom mieste je pre mňa vždy moja rodina, mám rada turistiku, cestovanie a dobrodružstvá všetkého druhu.

Kontakt

Napíšte nám a neváhajte sa objednať, alebo opýtať Vaše otázky, na ktoré Vám radi obratom odpovieme:

Súhlasím so spracovaním mena a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti.

Zaškrtnutím súhlasíte s spracovaním Mena/Priezviska a e-mailovej adresy spoločnosťou SPLN - Sanatórium pre liečbu neplodnosti pre potreby ďalšej komunikácie.

Akým spôsobom sa môžem dostať do Sanatória pre liečbu neplodnosti?

Môže Vás odporúčať Váš gynekológ prvého kontaktu, ale takisto môžete prísť priamo do Sanatória pre liečbu neplodnosti – SPLN s.r.o., najlepšie po predchádzajúcom telefonickom dohovore. So sebou si prineste výmenný lístok, výsledky predchádzajúcich vyšetrení, ak ste nejaké absolvovali, tiež nálezy z operácií, laparoskopie, hysterosalpingografie alebo genetického vyšetrenia.

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 7:30 – 15:30
Na odborné vyšetrenie sa môžete objednať počas ordinačných hodín telefonicky na telefónnom čísle  055 / 625 31 51, alebo na mobilnom čísle 0917 848 071.

On-line linka:
konzultácie, riešenie prípadných zdravotných ťažkostí:  0917 848 071
Mgr. Štefánia Dzurillová /vedúca sestra/  alebo Dipl. sestra Michaela Šoffová /sestra – koordinátor/